Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Regionální kancelář pro Ústecký kraj

Svou rozlohou i počtem téměř 800 tisíc obyvatel se Ústecký kraj řadí mezi středně velké kraje České republiky (ČSÚ, 2022). Z pohledu zahraničních investorů však patří ke krajům nejvyhledávanějším. Má strategickou polohu, jelikož se nachází na významné dopravní tepně spojující Prahu a Drážďany a sousedí s německým Saskem.

Více informací

Klíčovými odvětvími Ústeckého kraje jsou:

  • Těžba hnědého uhlí a navazující energetika v blízkosti povrchových dolů Mostecké pánve (Největší uhelné elektrárny v ČR: Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Počerady)
  • Chemický průmysl (rafinérie Unipetrol; Spolchemie – výroba epoxidové pryskyřice a polyesterů; Viterra Czech – výroba potravinářských olejů; Lovochemie – největší výrobce hnojiv v ČR)
  • Sklářský průmysl (AGC Automotive Czech – největší exportér plochého skla; Český porcelán Dubí – výroba cibulového porcelánu; Royal Dux z Duchcova – figurální a ozdobný porcelán, působící na trhu více než 100 let)
  • Strojírenský průmysl a kovovýroba: výroba komponentů motorových vozidel (KS Kolbenschmidt Czech Republic, Pierburg, Benteler Automotive Rumburk) a na ni dodavatelsky navazující obory, jako je výroba plastů a nekovových výrobků (SSI Technologies, RAI MOST, TRCZ)

Strategie Ústeckého kraje do budoucna počítá s podporou rozvoje sofistikované výroby, vývojových center, center strategických a sdílených služeb, center autonomní mobility a technologických center menšího rozsahu.

Na území kraje se nachází velké množství průmyslových zón. Za největší lze rozlohou i počtem investorů považovat Strategickou průmyslovou zónu Triangle (vlastní Ústecký kraj) a Strategickou průmyslovou zónu Joseph (vlastní město Most).

V regionu působí několik výzkumných ústavů jako:

  • UniCRE (výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií),
  • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí,
  • Výzkumný ústav balneologický aj.

V Ústí nad Labem se nachází Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Svá detašovaná pracoviště má v regionu Vysoká škola chemicko-technologická, České vysoké učení technické, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava či Vysoká škola finanční a správní.

Adresa kanceláře

Velká Hradební 2800/54
400 01 Ústí nad Labem


Kontakty

Petra Hrstkováředitelka regionální kanceláře+420 606 054 113Petra.Hrstkova@czechinvest.org
Nikola Slamkováregionální projektová manažerka OPST+420 725 586 661Nikola.Slamkova@czechinvest.org

Události

Poslední novinky

Reference

2Fabion s.r.o.

Díky milému setkání s paní ředitelkou regionální kanceláře CzechInvestu paní Petrou Hrstkovou jsem se dozvěděla o možnosti podpory pro náš nově vznikající sociální podnik. Její informace byly kompletní, přesně na míru, skvěle odhadla naše potřeby a správně nás nasměrovala na tehdy ještě ČMZRB. Moc děkujeme za pomoc.

Mgr. Dagmar Francová, 2Fabion s.r.o.
Chart Ferox, a.s. Děčín

S agenturou CzechInvest jsem spolupracoval na přípravě konference Jak nastartovat inovace ve firmách. Tato spolupráce se zástupci CzechInvestu probíhala obsahově, věcně i termínově bez sebemenších problémů. Konference též proběhla k plné spokojenosti účastníků i vystupujících. Těším se na další spolupráci!

Bronislav Převrátil, Chart Ferox, a.s. Děčín
PGM Consulting s.r.o.

S regionální kanceláří CzechInvestu v Ústí nad Labem jsme dlouhodobě spokojeni, jelikož získáváme vysoce odborné poradenství k investičním projektům. Za silnou stránku považujeme rychlost reagování kanceláře na naše požadavky. Zástupci regionální kanceláře se také aktivně účastní bezplatných seminářů a workshopů, které pořádáme pro firemní klientelu a municipality.

Ing. Petr Landa, PGM Consulting s.r.o.
Statutární město Děčín

Město spolupracuje se zaměstnanci regionální kanceláře zejména na podpoře podnikatelského prostředí v Děčíně. Společně jsme domluvili postup pro rozvoj informovanosti o lokalitách vhodných pro regeneraci a investičních záměrech domácích i zahraničních investorů na Děčínsku. Pro tyto účely se připravuje memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů. Snahou města je poskytnout adekvátní informace pro podnikatele. S tím městu pomohli zástupci RK ÚL, když připomínkovali stránky města, resp. sekci „Podnikatel“. Proběhlo několik jednání. Jeden z výstupů byla zajímavá informace o možnosti virtuální prohlídky brownfields, což je projekt oceněný Inovačním centrem Ústeckého kraje. Dalším přínosem je i společná práce na zpracování pasportu obcí, který má CzechInvest ve své gesci.

Ing. Tereza Svobodová, Statutární město Děčín

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}