Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Petr Očko

Ing. Petr Očko, PhD.

pověřen řízením agentury CzechInvest

Vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické. Dále absolvoval doktorské studium v oblasti informační ekonomiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Začínal v malé startupové firmě, ale působil i na Ministerstvu financí či jako business development manager ve společnosti Telefonica O2. Od srpna 2010 působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V letech 2012–2013 byl souběžně pověřen řízením agentury CzechInvest. Od roku 2015 vedl Odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 byl jmenován předsedou Technologické agentury ČR a napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku. V současné době vykonává funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací a od května 2022 je pověřen řízením agentury CzechInvest.

 

Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

náměstek pro strategii

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. Ve svých počátcích v CzechInvestu se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem. Postupně získal zkušenosti v oblasti celkové podpory firem, od startupů až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 zastával pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů. V roce 2020 se stal náměstkem pro strategii, který určuje směřování CzechInvestu podle Strategie 2019+. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.
 

 

Markéta Přenosilová

Ing. Jakub Hájek

ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků

Vystudoval na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a na Politecnico di Torino v Itálii. Deset let pracoval v zahraničí – ve Velké Británii, Jihoafrické republice, Irsku a v Německu v oblasti protikorozní ochrany pro automotive. V roce 2019 se stal v CzechInvestu sektorovým manažerem pro nanotechnologie a o rok později ředitelem Odboru inovací. Jakub Hájek je ženatý a má syna. Ve volném čase rád cestuje, fotografuje a je fanouškem sci-fi a fantasy.

 

 

Eva Jungmannová

Ing. Eva Jungmannová

ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit

Eva Jungmannová vystudovala Mezinárodní politiku a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V CzechInvestu působí od roku 2013, nejdříve pracovala jako projektová manažerka pro strategické projekty, později vedla oddělení strategických projektů. Mezi lety 2017 a 2021 otevřela novou zahraniční kancelář CzechInvestu v Kanadě. Po návratu v roce 2022 převzala vedení Divize investic a zahraničních aktivit. Eva hovoří anglicky, německy a španělsky. Ve volném čase ráda cestuje, běhá a čte.
 

 

Michal Urban

Mgr. Michal Urban

ředitel Divize podnikatelského prostředí

Vystudoval učitelský obor Tělesná výchova – Zeměpis na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a většinu profesního života se věnoval oblasti vzdělávání. Nejprve učil ve Velké Británii, poté vedl agenturu administrující evropský program na podporu neformálního vzdělávání a dobrovolnických aktivit a poté působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti oblast mládeže a podporu nadaných žáků. Do CzechInvestu nastoupil těsně před příchodem COVIDU jako ředitel regionálních kanceláří a od listopadu 2021 vede Divizi podnikatelského prostředí. Volný čas nejraději tráví se svou rodinou, hodně sportuje a cestuje.
 

 


 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Gabriela Bauerová ředitelka Odboru rozvoje investic gabriela.bauerova@czechinvest.org
Ivo Denemark ředitel Odboru Technologické inkubace ivo.denemark@czechinvest.org
Jakub Hájek ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků jakub.hajek@czechinvest.org
Alena Hájková ředitelka Odboru regionálních kanceláří alena.hajkova@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
Eva Jungmannová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit eva.jungmannova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecova@czechinvest.org
Tereza Kubicová náměstkyně pro technologický rozvoj tereza.kubicova@czechinvest.org
Marek Lorenc ředitel Odboru marketingu marek.lorenc@czechinvest.org
Martina Malíková ředitelka Odboru interních projektů martina.malikova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Patrik Páleník ředitel Odboru facility managementu patrik.palenik@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních aktivit martin.partl@czechinvest.org
David Pejšek ředitel Odboru financování investic david.pejsek@czechinvest.org
David Petr ředitel Odboru podnikatelské lokalizace david.petr@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr náměstek pro strategii vojtech.rajtr@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Michal Urban ředitel Divize podnikatelského prostředí michal.urban@czechinvest.org
Tomáš Vlček ředitel Odboru informačních technologií tomas.vlcek@czechinvest.org
Beáta Vörösová ředitelka Odboru start-upů beata.vorosova@czechinvest.org
Jakub Hájek (dočasně) ředitel Odboru inovací jakub.hajek@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}