Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Patrik Reichl

Ing. Patrik Reichl, MBA

generální ředitel

Patrik Reichl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Patrik Reichl je ženatý a má tři syny. Rád zahradničí a farmaří.

 

Pavel Chovanec

Ing. Pavel Chovanec

pověřený řízením Divize investic

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Do CzechInvestu nastoupil v roce 2005. Od svého počátku v agentuře působí na Divizi investic. Nejprve na pozici projektového manažera v Oddělení rozvoje dodavatelů, následně jako vedoucí tohoto oddělení, posléze jako ředitel Odboru řízení investičních projektů. V roce 2015 se podílel na přípravách otevření zahraničního zastoupení v Koreji. Řízením Divize investic byl pověřen v dubnu 2018. Pavel Chovanec hovoří plynně anglicky. Mezi jeho koníčky patří plavání, cyklistika a současné umění.

 

Petr Heczko

Mgr. Petr Heczko, M.A.

pověřený řízením Divize zahraničních aktivit​

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské Univerzity a Východoevropská studia se zaměřením na interkulturní komunikaci, evropskou etnologii, východoevropské dějiny a národohospodářství na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Před nástupem do agentury CzechInvest pracoval na pozici projektového koordinátora v konzultační a výzkumné agentuře MKW Wirtschaftsforschung. V CzechInvestu působí od roku 2011. Nejprve jako informační a marketingový specialista, následně jako teritoriální specialista pro oblast Skandinávie, posléze jako ředitel Odboru generování projektů. Řízením Divize zahraničních aktivit byl pověřen v dubnu 2018. Petr Heczko hovoří anglicky, německy a švédsky. Je ženatý a má dvě děti. Volný čas věnuje své rodině. Mezi jeho koníčky patří cestování, cyklistika, četba a studium jazyků.Jan Urban

Bc. Jan Urban

ředitel Divize vnitřních služeb

Vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Má dlouholeté zkušenosti s řízením v oblastech ekonomiky a rozpočtu, organizace a právního zabezpečení, ale i řízení lidských zdrojů, vzdělávání a odborného rozvoje. Několik let působil na vedoucích pozicích na Ministerstvu financí – Ústředním finančním a daňovém ředitelství. Do CzechInvestu nastoupil v roce 2009. Od června 2015 vykonává funkci statutárního zástupce generálního ředitele agentury CzechInvest a ředitele Divize vnitřních služeb. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, lyže, snowboard a hudba.Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

ředitel Divize malého a středního podnikání a regionů

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. V CzechInvestu se nejprve zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem, postupně získal mnoho zkušeností v oblasti celkové podpory firem – od začínajících až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 působí na pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů, kde se zaměřuje především na rozvoj start-upů, novou koncepci regionálních kanceláří CzechInvestu a další podporu malých a středních podniků. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.
 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Pavel Chovanec pověřený řízením Divize investic pavel.chovanec@czechinvest.org
Petr Heczko pověřený řízením Divize zahraničních aktivit petr.heczko@czechinvest.org
Jan Urban ředitel Divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr ředitel Divize MSP a regionů vojtech.rajtr@czechinvest.org
Lucie Klabanová ředitelka Odboru marketingu a komunikace lucie.klabanova@czechinvest.org
Lucie Jahnová ředitelka Odboru auditu a kontroly lucie.jahnova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generální ředitelky jana.kadlecová@czechinvest.org
Marcela Kolveková ředitelka Odboru investičních projektů marcela.kolvekova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka Odboru MSP a interních projektů tereza.kubicova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Veronika Zajícová ředitelka Odboru řízení investičních projektů veronika.zajicova@czechinvest.org
Jiří Fusek ředitel Odboru generování projektů jiri.fusek@czechinvest.org
Markéta Přenosilová ředitelka Odboru start-upů marketa.prenosilova@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka Odboru regionálních kanceláří sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Tomáš Vlček ředitel Odboru informačních technologií tomas.vlcek@czechinvest.org
Otakar Pohl ředitel Odboru technicko-hospodářské správy otakar.pohl@czechinvest.org
Jiří Bureš ředitel Odboru řízení podnikatelských nemovitostí jiri.bures@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních zastoupení martin.partl@czechinvest.org