Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodení práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentruy. Vedoucí pracovíci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení společnosti vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciozních cílů agentury.
 

Silvana_Jirotkova_web.jpg

Silvana Jirotková

ředitelka CzechInvestu

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity Opava. V CzechInvestu působí od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů. Silvana Jirotková mluví anglicky a francouzsky. Je vdaná a má tři děti. Mezi její koníčky patří cestování, gastronomie, literatura, cyklistika a lyžování. Silvana Jirotková ve funkci generální ředitelky CzechInvestu nahradila Karla Kučeru, který agenturu vedl od podzimu 2014.


Krejci-Martin_web.jpg

Ing. Martin Krejčí

ředitel divize investic

Absolvoval obor komerční elektrotechnika na Západočeské univerzitě v Plzni.

Svoji profesní kariéru začal v oblasti automomotive účastí v The Siemens Graduate Program, kde působil jako projektový manažer pro Siemens VDO. Dále zastával manažerské pozice ve významných mezinárodních společnostech jako například Import Volkswagen Group a Opel Central Eastern Europe. Ve společnosti Nissan získal zkušenosti s řízením mezinárodního týmu na pozici Ředitele pro rozvoj distribuční sítě oblast CEE. Před příchodem do CzechInvestu pracoval ve společnosti ŠKODA AUTO na pozici Koordinátora rozvoje distribuční sítě pro Českou republiku.

V dubnu roku 2015 byl jmenován Ředitelem Divize investic v Agentuře  pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Hovoří plynně anglicky.

Pan Krejčí je ženatý a má syna. Ve volných chvílích se věnuje především rodině, jeho koníčky jsou lov a automobily.Vavrecka-Tomas_web.jpg

Mgr. Tomáš Vavrečka

ředitel divize zahraničních aktivit

Vystudoval  Filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě.

Působil 14 let v telekomunikační společnosti T-Mobile Česká republika.  Během své kariéry v T-Mobile se zabýval především strategickými projekty v oblasti nákupu, marketingu, obchodu a to více jak 10 let na řídících pozicích.

Naposledy v T-Mobile zastával pozici Senior Head of Business Sales Services & International Sales.

V roce 2014 byl jmenován na pozici Ředitele zahraničních aktivit do Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Plynně hovoří anglicky a německy.

Je ženatý a má 3 děti.

Aktivně sportuje a věnuje se rodině.Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

ředitel divize MSP a regionů

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou.

Před nástupem do Agentury CzechInvest pracoval v marketingových a reklamních agenturách.  

V CzechInvestu působí již 11 let. Během této doby se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem, postupně získal mnoho zkušeností v oblasti celkové podpory firem – od začínajících až po velké zahraniční investory. Na začátku roku 2014 byl jmenován Statutárním náměstkem Agentury CzechInvest. Od listopadu 2014 působí na pozici Ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů, kde se zaměřuje především  na rozvoj startupů,  novou koncepci regionálních kanceláří CzechInvestu a další podporu MSP.

Hovoří plynně anglicky.

Ve volném čase se věnuje lyžím, kolu a především své rodině.
 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Martin Krejčí ředitel divize investic martin.krejici@czechinvest.org
Tomáš Vavrečka ředitel divize zahraničních aktivit tomas.vavrecka@czechinvest.org
Jan Urban ředitel divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr ředitel divize MSP a regionů vojtech.rajtr@czechinvest.org
Jaroslav Holý ředitel marketingu a komunikace jaroslav.holy@czechinvest.org
Lucie Malenická ředitelka odboru auditu a kontrolu lucie.malenicka@czechinvest.org
Jana Kupcová ředitelka kanceláře GŘ jana.kupcova@czechinvest.org
Marcela Kolveková ředitelka odboru investičních projektů marcela.kolvekova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka odboru MSP a interních projektů Tereza.Kubicova@czechinvest.org
Lydie Jaroměřská ředitelka odboru personálního lydie.jaromerska@czechinvest.org
Pavel Chovanec ředitel odboru řízení investičních projektů pavel.chovanec@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel odboru generování projektů petr.heczko@czechinvest.org
Markéta Havlová ředitelka odboru startupů marketa.havlova@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka odboru regionálních kanceláří sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Jakub Tůma ředitel odboru informačních technologií jakub.tuma@czechinvest.org
Otakar Pohl ředitel odboru technicko-hospodářské správy otakar.pohl@czechinvest.org
Jiří Bureš ředitel odboru řízení podnikatelských nemovitostí jiri.bures@czechinvest.org
Martin Partl ředitel odboru zahraničních zastoupení martin.partl@czechinvest.org