Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Patrik Reichl

Ing. Patrik Reichl, MBA

generální ředitel

Patrik Reichl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Patrik Reichl je ženatý a má tři syny. Rád zahradničí a farmaří.

 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Pavel Chovanec investiční specialista pavel.chovanec@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
Jan Urban ředitel Divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr Náměstek pro strategii vojtech.rajtr@czechinvest.org
Lucie Klabanová ředitelka Odboru marketingu lucie.klabanova@czechinvest.org
Lucie Jahnová ředitelka Interního auditu lucie.jahnova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecova@czechinvest.org
Marcela Kolveková ředitelka Odboru financování investic marcela.kolvekova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka Odboru interních projektů tereza.kubicova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Veronika Zajícová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit veronika.zajicova@czechinvest.org
Tereza Horská Matulová ředitelka Odboru rozvoje investic tereza.matulova@czechinvest.org
Markéta Přenosilová ředitelka Divize start-upů a inovativních MSP marketa.prenosilova@czechinvest.org
Lucie Hustolesová ředitelka Odboru start-upů lucie.hustolesova@czechinvest.org
Marek Aldorf ředitel Odboru technologické inkubace marek.aldorf@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka Divize podnikatelského prostředí sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Tomáš Vlček ředitel Odboru informačních technologií tomas.vlcek@czechinvest.org
Jiří Bureš ředitel Odboru podnikatelských lokalizací jiri.bures@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních aktivit martin.partl@czechinvest.org