Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Silvana_Jirotkova_web.jpg

Ing. Silvana Jirotková

generální ředitelka

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity Opava. V CzechInvestu působí od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů. Silvana Jirotková mluví anglicky a francouzsky. Je vdaná a má tři děti. Mezi její koníčky patří cestování, gastronomie, literatura, cyklistika a lyžování. Silvana Jirotková ve funkci generální ředitelky CzechInvestu nahradila Karla Kučeru, který agenturu vedl od podzimu 2014.

 

Pavel Chovanec

Ing. Pavel Chovanec

pověřený řízením Divize investic

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Do CzechInvestu nastoupil v roce 2005. Od svého počátku v agentuře působí na Divizi investic. Nejprve na pozici projektového manažera v Oddělení rozvoje dodavatelů, následně jako vedoucí tohoto oddělení, posléze jako ředitel Odboru řízení investičních projektů. V roce 2015 se podílel na přípravách otevření zahraničního zastoupení v Koreji. Řízením Divize investic byl pověřen v dubnu 2018. Pavel Chovanec hovoří plynně anglicky. Mezi jeho koníčky patří plavání, cyklistika a současné umění.

 

Petr Heczko

Mgr. Petr Heczko, M.A.

pověřený řízením Divize zahraničních aktivit​

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské Univerzity a Východoevropská studia se zaměřením na interkulturní komunikaci, evropskou etnologii, východoevropské dějiny a národohospodářství na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Před nástupem do agentury CzechInvest pracoval na pozici projektového koordinátora v konzultační a výzkumné agentuře MKW Wirtschaftsforschung. V CzechInvestu působí od roku 2011. Nejprve jako informační a marketingový specialista, následně jako teritoriální specialista pro oblast Skandinávie, posléze jako ředitel Odboru generování projektů. Řízením Divize zahraničních aktivit byl pověřen v dubnu 2018. Petr Heczko hovoří anglicky, německy a švédsky. Je ženatý a má dvě děti. Volný čas věnuje své rodině. Mezi jeho koníčky patří cestování, cyklistika, četba a studium jazyků.Jan Urban

Bc. Jan Urban

ředitel Divize vnitřních služeb

Vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Má dlouholeté zkušenosti s řízením v oblastech ekonomiky a rozpočtu, organizace a právního zabezpečení, ale i řízení lidských zdrojů, vzdělávání a odborného rozvoje. Několik let působil na vedoucích pozicích na Ministerstvu financí – Ústředním finančním a daňovém ředitelství. Do CzechInvestu nastoupil v roce 2009. Od června 2015 vykonává funkci statutárního zástupce generálního ředitele agentury CzechInvest a ředitele Divize vnitřních služeb. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, lyže, snowboard a hudba.Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

ředitel Divize malého a středního podnikání a regionů

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. V CzechInvestu se nejprve zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem, postupně získal mnoho zkušeností v oblasti celkové podpory firem – od začínajících až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 působí na pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů, kde se zaměřuje především na rozvoj start-upů, novou koncepci regionálních kanceláří CzechInvestu a další podporu malých a středních podniků. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.
 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Pavel Chovanec pověřený řízením Divize investic pavel.chovanec@czechinvest.org
Petr Heczko pověřený řízením Divize zahraničních aktivit petr.heczko@czechinvest.org
Jan Urban ředitel Divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr ředitel Divize MSP a regionů vojtech.rajtr@czechinvest.org
Lucie Klabanová ředitelka Odboru marketingu a komunikace lucie.klabanova@czechinvest.org
Lucie Jahnová ředitelka Odboru auditu a kontroly lucie.jahnova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generální ředitelky jana.kadlecová@czechinvest.org
Marcela Kolveková ředitelka Odboru investičních projektů marcela.kolvekova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka Odboru MSP a interních projektů tereza.kubicova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Veronika Zajícová ředitelka Odboru řízení investičních projektů veronika.zajicova@czechinvest.org
Hana Chlebná ředitel Odboru generování projektů hana.chlebna@czechinvest.org
Markéta Havlová ředitelka Odboru start-upů marketa.havlova@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka Odboru regionálních kanceláří sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Jakub Tůma ředitel Odboru informačních technologií jakub.tuma@czechinvest.org
Otakar Pohl ředitel Odboru technicko-hospodářské správy otakar.pohl@czechinvest.org
Jiří Bureš ředitel Odboru řízení podnikatelských nemovitostí jiri.bures@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních zastoupení martin.partl@czechinvest.org