Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Výroba speciálních zdravotních potřeb

Výroba speciálních zdravotních potřeb

Jste malý podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 20 Ne
Státem podporovaný region 10 Ne

Míra podpory

Pro malý podnik je procentuální míra podpory 45 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 70 % nákladů na školení Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 10 % způsobilých nákladů
Výroba výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob

 bez omezení
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50% vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Malý podnik je ten, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste střední podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 40 Ne
Státem podporovaný region 20 Ne

Míra podpory

Pro střední podnik je procentuální míra podpory 35 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 60 % nákladů na školení Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 10 % způsobilých nákladů
Výroba výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob

 bez omezení
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50% vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Střední podnik je ten, který zaměstnává mezi 50 a 250 zaměstnanci a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste velký podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 80 Ne
Státem podporovaný region 40 Ne

Míra podpory

Pro velký podnik je procentuální míra podpory 25 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 50 % nákladů na školení Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 10 % způsobilých nákladů
Výroba výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob

 bez omezení
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50% vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Velký podnik je ten, který zaměstnává více než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

 

Kontaktujte nás

Ing. Barbora Račan JežkováŘeditelka odboru financování investic+420 296 342 606barbora.jezkova@czechinvest.org
Mgr. Markéta LifkováSpecialista financování investic+420 296 342 602marketa.lifkova@czechinvest.org
Ing. David PejšekSpecialista financování investic+420 296 342 582david.pejsek@czechinvest.org
Ing. Petr KotrsSpecialista financování investic+420 296 342 572 Petr.Kotrs@czechinvest.org