Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Vízová podpora startupům

Vízová podpora startupům

Vízová podpora startupům

CzechInvest poskytuje podporu v oblasti legálního zaměstnávání cizinců, legální migrace a vízových procesů:
 • konzultace spojené s pobytovým oprávněním a legálním zaměstnáním cizinců
 • administrace vládních vízových programů
 • komunikace se státní správou
 • vízové semináře

Startupy mohou využívat benefitů vládního vízového Programu klíčový a vědecký personál (pro startupy)

Start-up – mladá (do 7 let o zápisu do obchodního rejstříku) inovativní společnost vyvíjející produkt nebo službu, které jsou místně a časově unikátní, jedinečným a inovativním způsobem řeší daný problém, má potenciál rychlého růstu z hlediska tržeb a zákazníků a stojí především na zakladatelích a většinou pro svůj další růst a uvedení produktu na trh potřebuje investici.

Výhody vízového procesu v režimu vládního programu:

 • garantovaný priortiní termín pro podání žádosti na ambasádě
 • snížená administrativní náročnost při podání žádosti
 • rychlejší rozhodnutí o žádosti
 • výjimka z povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz

Startup dokládá pro zařazení do Programu: 

 • Byznys plán (případně další podpůrné dokumenty), na základě kterého bude posouzeno, že se jedná o jedinečné inovativní technologické řešení s potenciálem růstu, přínosem pro ekonomiku a existujícím byznys modelem, a/nebo
 • dokument, jímž doloží, že byl/stane se součástí inkubačního/akceleračního programu či jiného nástroje podpory s inkubátorem zařazeným do seznamu uvedeného v Příloze 1, a/nebo
 • dokument, jímž doloží, že je kapitálově propojen s technologickým investorem zařazeným do seznamu uvedeného v Příloze 1 programu,
 • čestné prohlášení startupu
 • prohlášení o výši mzdy
 • v případě společností starřích 2 let bezdlužnost z finančního přadu a české správy sociálního zabezpečení

Pro více informací nás kontaktujte: afc-visa@czechinvest.org
Adresa pro zasíání žádostí do programu: programklicovy@czechinvest.org

Informace pro startupy
www.czechstartups.org

Dotazník – vízový proces

Identifikujete se jako startup?*Zaměstnáváte cizince ze zemí mimo EU?*Znáte možnosti rychlejšího vízového procesu pro
zahraniční zaměstnance, které mohou startupy
využívat ve vládním vízovém programu?*


Co jsou pro vás největší problémy ve vízovém procesu?*Můžete zvolit více možností.
Například jak dlouho jste čekali na schůzku či na rozhodnutí, které dokumenty vás nejvíce obtěžují nebo s jakými nepříjemnostmi jste se setkali po příjezdu do ČR.
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}