Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Mapa lokalizace investic

Zjištění a data získaná v rámci Pasportizace podnikatelského prostředí v České republice, kterou agentura CzechInvest pravidelně provádí na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem, jsou agenturou využívána rovněž při posuzování žádostí o investiční pobídky. Konkrétně se jedná o posouzení dopadu investiční akce pro region.

Agentura CzechInvest pomocí tzv. mapy lokalizace investic posuzuje, zda je daný typ investice vhodný pro lokalizaci ve vybraném území. Mapa České republiky je pro tyto účely dle typologie investice rozdělena na tři typy území. Základní administrativní jednotkou je pro agenturu CzechInvest obec s pověřeným obecním úřadem (tzv. POÚ). Bez započtení čtyř vojenských újezdů se jedná o celkem 389 obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, ve kterých probíhá pravidelné mapování podnikatelského prostředí. Na základě výsledků Indikátoru stability lokální ekonomiky, který agentura CzechInvest každý rok počítá ze 14 datových sad, je pak každému území přiřazena vhodná oblast investice.

Území se dělí na vhodná pro:

  1. zpracovatelský průmysl
  2. zpracovatelský průmysl s vysokou technologickou náročností
  3. technologické centrum (VaV), centrum strategických služeb či strategickou investici high-tech opravárenského centra

Červeně zbarvené oblasti jsou vhodné pro všechny z výše uvedených typů investic. Aktuální ekonomické a sociodemografické výsledky totiž indikují, že každá z uvedených investic přinese území pozitivní efekt.

Žlutě zbarvená území jsou vhodná pro investice s vyšší přidanou hodnotou (výrobku, či služeb).

Zelené oblasti patří z pohledu lokální ekonomiky k nejrozvinutějším v rámci České republiky. Tato území jsou vhodná pro třetí kategorii investic.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}