Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Průzkum 2021 - Kvalitativní data

Pasportizace podnikatelského prostředí 2021

V roce 2021 proběhla již třetí vlna mapování, která s sebou přinesla spoustu změn. Tou nejdůležitější byl bezpochyby evropský grant, který agentura CzechInvest získala, a který umožnil zaměstnancům agentury věnovat se naplno přípravám, tvorbě dotazníku, analýze statistických a kvalitativních dat, a především automatizaci sběru informací a vyhodnocování výstupů. Tak jako v roce 2019 i tentokrát jsme navštívili obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) a to s nebývalou úspěšností, krom jednoho případu se s námi setkali všichni. Některé oblasti předchozí dotazníku jsme tentokrát vynechali, protože se nám podařilo k těmto informacím dobrat jinou cestou, a naopak jsme rozšířili set otázek týkajících se vztahu s podnikateli, podpory podnikání, plánovaných investičních akcí, zkušenostmi s PPP či smart city. Všechny tyto informace jsou totiž jinak nedostupné a není jiná možnost, jak je získat než při osobním rozhovoru.

Na této stránce najdete interaktivní přehled dat, které jsme získali formou strukturovaných rozhovorů s voleným zástupcem města či obce. Záměrně jsme se rozhodli o agregaci výsledků na úroveň kraje, která podle nás umožňuje bezpečnou anonymizaci dat. Je totiž nutné pamatovat na to, že se jedná o subjektivní popis situace a zatímco starosta či starostka zastává jeden názor, zastupitelstvo může mít názor opačný. Přesto nám ale tato data významně pomáhají v pochopení širších vztahů v těchto mikroregionech a prohlubují naši znalost o lokálních ekonomických vazbách.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}