Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Inkubátor STARÁ ŠKOLA - Kunovice

Inkubátor STARÁ ŠKOLA - Kunovice

Ve městě Kunovice vznikl již druhý inkubátor. Navázal tak na úspěšný inkubátor Panský dvůr. Inkubátor zaměřený na kreativní průmysly vznikl revitalizací nevyužívaného brownfieldu Stará škola v centru města. Zaměření tohoto inkubátoru reaguje na reálnou poptávku po prostoru pro kreativní podnikání.

Výchozí stav

Město Kunovice je obec s méně než 6 000 obyvateli. Přes svou velikost se již městu podařilo zrekonstruovat nevyužívaný brownfield v centru města na podnikatelský inkubátor Panský dvůr, který je od svého vzniku plně obsazen firmami. Poptávka po prostorech k podnikání byla i nadále vysoká a nedostatečná kapacita prostor k podnikání šla ruku v ruce s odlivem zejména mladého obyvatelstva z města. Proto se město rozhodlo pro revitalizaci další lokality brownfieldu Stará škola, který se také nachází v samém centru obce. Zároveň zaměření inkubátoru na oblast kreativních průmyslů vychází z reálné poptávky v regionu a navazuje na doménu specializace Zlínského kraje.

Řešení

Cílem projektu „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“ (dále PIK – SŠ) byla kompletní rekonstrukce areálu bývalé základní školy (Stará škola) a jeho následné provozování jako podnikatelského inkubátoru, tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumnými partnery projektu. Podnikatelský inkubátor plynule navazuje na již úspěšně provozovaný Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr (PIK).

Podnikatelský inkubátor je významnou infrastrukturou pro podporu podnikání a inovací nejen ve městě Kunovice, ale i v celém kraji. Vysoký zájem o služby inkubátoru měl za následek téměř stoprocentní naplnění jeho kapacity prakticky ihned po jeho otevření. Pro město Kunovice to bude znamenat zvýšený počet podnikatelských subjektů, nabídku služeb v oblasti kreativního průmyslu a v neposlední řadě podíl na sdílených daních, které se projeví v rozpočtu obce. Místní obyvatelé mohou využít služeb, které nebyly doposud dostupné a mimo jiné se také účastnit na akcích a aktivitách pořádaných v nově zrekonstruovaném objektu. Jde tedy o ideální propojení aktivit pro daný region.

Náklady, finanční náročnost

Investiční náklady projektu "Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola", registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402, byly ve výši 84.935.605 Kč bez DPH, z toho 50 % bylo financováno ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a 50 % investičních nákladů bylo financováno z vlastních zdrojů města Kunovice. Budoucí financování provozu bude zajištěno z prostředků města Kunovice, které má ve své dlouhodobé strategii cíl podporovat a rozvíjet podnikatelské prostředí a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj regionu. Projekt byl zahájen 1. 2. 2018 a ukončen 30. 11. 2020, kdy investiční část projektu byla realizována od července roku 2019 a ukončena v listopadu roku 2020.

Udržitelnost

Jedná se o dlouhodobý strategický projekt města Kunovice. Město Kunovice vstupovalo do projektu s vědomím dlouhodobého financování a udržování projektu obou fungujících podnikatelských inkubátorů. Tyto cíle jsou v souladu s dlouhodobou strategií města a přímou podporou podnikatelského prostředí. Jedná se o nástroj, jak přilákat mladé lidi do daného regionu, aby mohli rozvíjet zázemí pro pracovní a rodinný život. Proto je projekt inkubátoru Stará škola finančně přímo napojen na rozpočet města Kunovice.

Výstupy, výsledky, dopady

Výstupem projektu je užitná plocha zrekonstruovaného objektu v rozsahu 1836,7 m². Projekt propojuje oblasti ekonomiky s vazbou na místní prostředí a potřeby. Firmy, které jsou zasídleny v inkubátoru, jsou z oborů z oblasti IT technologií, výzkumu a vývoje, v oblasti programování, mediálních služeb, oděvního a módního průmyslu a jiných. Zaměření inkubátoru bylo vyhodnoceno na základě oborového charakteru jednotlivých subjektů, které projevily zájem o inkubaci a také s ohledem na aktuální situaci v regionu. Jde o spojení potřeb aktivního života v regionu a ekonomického růstu obyvatel, pro zajištění stability a rozvoje. Zrekonstruované inkubátory v současné době nabízejí zázemí celkem čtyřiceti firmám a v přepočtu sto dvaceti zaměstnancům včetně vedoucích pozicí.

Odkaz na web

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}