Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Modernizace centrálního zásobování teplem Přeštice

Modernizace centrálního zásobování teplem Přeštice

Projekt řeší rekonstrukci tepelného hospodářství města Přeštice s cílem snížit spotřebu zemního plynu, a to s maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají jako palivo bioplyn.

Výchozí stav

Město Přeštice v minulosti zásobovaly teplem tři okrskové teplovodní kotelny, ve kterých byly osazeny kogenerační jednotky. Ty však svým výkonem pokrývaly tepelnou potřebu objektů umístěných v bezprostřední blízkosti, a proto docházelo k nestabilnímu odběru tepla. To způsobovalo stav, kdy jedna kogenerační jednotka pracovala v režimu nuceného chlazení, protože nebyl potřebný odběr tepla, a další kogenerační jednotka v jiné plynové kotelně nedodávala potřebný výkon. Vzniklý deficit pak zajišťovaly plynové kotle. 

Řešení

Původní topná soustava byla modernizována tak, aby primárním zdrojem byly kogenerační jednotky na bioplyn. V rámci modernizace došlo k hydraulickému propojení tří zdrojů tepla a ty nyní společně dodávají tepelnou energii do jednotné tepelné sítě. Tím je zajištěna vysoká variabilita využití jednotlivých zdrojů. Jedná se v podstatě o neomezenou možnost distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky k místu s nejvyšším odběrem. To umožňuje zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek a snížit počet startů plynových kotlů v době krátkodobé odběrové špičky. Celé technické řešení je přitom provedeno s důrazem na dosažení vysoké účinnosti, a tedy na zajištění provozu plynových kotlů v kondenzačním režimu. Díky tomu byla zajištěna úspora neobnovitelného zdroje energie – zemního plynu. Soustava centrálního zásobování teplem dodává teplo pro čtyřicet objektů se 736 bytovými jednotkami. Projekt byl oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku 2017.

Náklady, finanční náročnost

Investiční náklady na modernizaci soustavy činily celkem 22,8 milionů korun, z toho 70 procent pokrylo město Přeštice a 30 procent tvořila dotační podpora z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výstupy, výsledky, dopady

Garanční zkoušky v březnu 2018 potvrdily schopnost přeštické soustavy pokrýt většinu energetických potřeb z kogeneračních jednotek na bioplyn s potenciálem dosáhnout v následujících letech podílu až 95 procent. 

Ztráty v rozvodech se výrazně snížily. Výhodou je při nedostatku bioplynu z bioplynových stanic možnost chybějící množství paliva nahradit zemním plynem.

Úspora tepelných ztrát teplovodů se předpokládá ve výši 793 MWh/rok. Další úsporu zemního plynu ve výši 2 347 MWh/rok přináší nahrazení jeho spotřeby navýšením dodávek tepla vyráběného v kogeneračních jednotkách z bioplynu. 

Současně zapojením kotelen je minimalizován provoz plynových kotlů a jsou podstatně sníženy tlakové ztráty v primárním distribučním systému a snížena spotřeba elektřiny v kotelnách o dalších 33 MWh/rok. Celková úspora primární energie je stanovena ve výši 3 556 MWh/rok. 

Odkaz na web

www.prestice-mesto.cz
 

Zdroje


Schéma soustavy, zdroj: město Přeštice

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}