Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rekonstrukce pivovaru v Domažlicích

Rekonstrukce pivovaru v Domažlicích

Rekonstrukcí brownfieldu, kulturní památky historického pivovaru, vzniklo v Domažlicích Kulturní centrum Pivovar. To nabízí na několika podlažích knihovnu a vzdělávací centrum, komunitní centrum s tanečním sálem, galerii, ale také pivnici, restauraci, a hlavně obnovený pivovar.

Výchozí stav

Pivovarnictví v Domažlicích má dlouhou tradici, která sahá až do roku 1341. Současná budova pivovaru byla postavena v poslední dekádě 19. století. V bouřlivém 20. století byl pivovar zasažen válkou, znovu opraven a následně i znárodněn. V roce 1994 přešel pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s. a v roce 1996 byl úplně uzavřen. V roce 2002 se chátrající objekt stal majetkem města a na jaře 2004 začal být demolován, aby ustoupil prodejně Kaufland. Rozebrán byl i unikátní komín. Zůstala pouze původní sladovna, nová sladovna a hvozd. Tyto objekty bohužel nadále chátraly.

Řešení

Záměrem celkové rekonstrukce historického objektu byla nejen jeho záchrana pro budoucí generace, ale též jeho uzpůsobení současným potřebám, a to jak technickým (např. bezbariérový přístup do všech částí), tak potřebám společenským (knihovna, centrum pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, muzea atd.). Zároveň byla záměrem obnova výroby domažlického piva, a to ze dvou důvodů – navázání na tradici města a uspokojení zájmu široké veřejnosti chápající tuto výrobu jako jeden ze znaků zdejší komunity a přispění dalším dílem do mozaiky turistických aktivit města. Kromě opravy historického objektu ve všech jeho cenných částech jak v interiéru, tak exteriéru, byl objekt obohacen o prvky moderní architektury respektující tradici a uspokojující potřeby současnosti s přesahem do poměrně vzdálené budoucnosti. Rekonstrukci budovy z druhé poloviny 19. století předcházela architektonická soutěž, do které se přihlásilo kolem dvaceti ateliérů z celé Evropy.

Náklady, finanční náročnost

První etapu rekonstrukce centrální části, takzvaného hvozdu, kde vznikly výstavní prostory a technologie pro zbytek objektu, otevřelo město v roce 2016. Stála 27 milionů, z toho 12,2 milionů bylo financováno z dotací EU. Druhá etapa rekonstrukce představovala rekonstrukci západního a jižního křídla. Dokončená zbývající část přišla na zhruba 140 milionů korun. Na druhou etapu očekává město ze třech dotací Evropské unie finanční příspěvek cca 37 milionů korun, zbytek financuje město bez půjček (v závěru financování druhé etapy rekonstrukce – jižního a západního křídla, byl čerpán úvěr) z vlastního rozpočtu.

Městu Domažlice se tedy podařilo na rekonstrukci objektu bývalého Pivovaru získat celkem čtyři dotační tituly – z programů ROP, IROP a z Programu přeshraniční spolupráce. Zbytek hradilo z městského rozpočtu a prostřednictvím obchodní společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o.

Výstupy, výsledky, dopady

Regenerací objektu vznikla následující občanská vybavenost:

HVOZD – ve Hvozdu domažlického pivovaru je k vidění expozice o historii pivovarnictví v Domažlicích i v regionu. Jedná se o architektonicky originálně řešený prostor s prosklenými lávkami.

KNIHOVNA A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – na sladových půdách se otevřela pro veřejnost městská knihovna se vzdělávacím centrem. Centrum zajišťuje zvýšení kvality a dostupnosti neformálního a zájmového vzdělávání lidí téměř všech věkových kategorií v oblastech komunikace v cizích jazycích, oblasti polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. Centrum nabízí zájemcům o neformální a další vzdělávání kvalitní, moderní vzdělávací prostory s využitím aktuálních technologií a výukových přístupů, tak aby účastníci získávali nové poznatky odpovídající aktuálním potřebám a trendům.

KOMUNITNÍ CENTRUM – základním smyslem centra je přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit infrastrukturu pro volnočasové a sociální aktivity na území Domažlicka, které je územím ORP se sociálně vyloučenými lokalitami. Hlavním cílem je vytvořit víceúčelové zařízení pro setkávání obyvatel na různých úrovních – společenských, vzdělávacích, kulturních.

MĚSTSKÝ PIVOVAR DOMAŽLICE S PIVNICÍ – minipivovar s kapacitou 3000 hl se nachází v prostorách původní humnové sladovny postavené v 19. století. Pivo je možno ochutnat v pivnici.

RESTAURACE – restaurace v objektu je provozována soukromým subjektem.

Odkaz na web

www.domazlice.eu/pivovar
 

Zdroje

  • Město Domažlice

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}