Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 20. 9. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator:

Vyhlášení V. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator

V již páté výzvě projektu CzechAccelerator, čeká na účastníky příležitost strávit tři měsíce v jedné ze zahraničních destinací – New York, Silicon Valley, Londýn a Singapur. Využívat při tom mohou nejenom zvýhodněných služeb mentoringu, poradenství a workshopů, ale i vstupů na networkingové akce či tvorbu marketingových materiálů. Výjezd do zahraničních akcelerátorů je plánován na období duben–červen 2019. 

Přihlášky lze podávat v následujících termínech:    

  • 20. 9. – 16. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoba:

Anna Hight
anna.hight@czechinvest.org
+420 296 342 734 (New York, Singapur)

Karolína Krámková​
karolina.kramkova@czechinvest.org
+420 296 342 601 (Silicon Valley, Londýn)

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 17. 9. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter.

Vyhlášení IV. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter

IV. Nabídka projektu CzechStarter, který nabízí začínajícím inovativním firmám pomoc s rozjezdem jejich podnikání, načerpání zkušeností od renomovaných mentorů a účast v campu Silicon Valley, kde se tvoří budoucnost.

Přihlášky lze podávat v následujících termínech:    

  • 17. 9. – 5. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty jsou k nalezení zde.

Kontaktní osoby:

Veronika Kudelová
veronika.kudelova@czechinvest.org,
+420 296 342 718

Anna Vondráčková
anna.vondrackova@czechinvest.org
+420 296 342 428

Zuzana Buchalcevová
zuzana.buchalcevova@czechinvest.org
+420 296 342 497

 

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.

Příležitost pro české start-upy ověřit si svůj byznys model v Asii i Americe na akcích CzechMatch a konferenci Slush Tokyo.

Právě otevřená III. výzva projektu Czechmatch nabízí možnost zúčastnit se týdenního semináře v San Francisku a Singapuru a ověřit si svůj byznys model a produkt na nových trzích. Na týdenním semináři dostanete zpětnou vazbu od místních investorů, zjistíte, jak nejlépe expandovat na místní trhy a získáte nespočet kontaktů při každodenním networkingu. Lokální mentoři Vám pak pomohou zapracovat na obtížích, které ve své společnosti právě řešíte. Na závěr Vás čeká vystoupení se svojí pitch před investory, byznys partnery a místní start-upovou komunitou.

Otevřeli jsme také VIII. výzvu projektu CzechDemo, se kterou zavítáte až do dalekého Japonska na výjimečnou konferenci Slush Tokyo. Zde se setkávají technologické firmy z celé Asie i světa a zde také můžete získat své první asijské zákazníky či byznys partnery. Představte svou společnosti na této jedinečné konferenci, poznejte s námi Japonskou orientální byznys kulturu a získejte desítky kontaktů. Nabírejte vědomosti pro plánovanou expanzi a představte se světu s CzechInvestem.

Oba programy nabízí originální doprovodný program zaměřený především na networking. Spojíme Vás s českými zastupitelskými úřady, českými společnosti fungujícími na zdejších trzích nebo pro Vás zorganizujeme zajímavé přednášky a workshopy. Pojeďte s námi do světa!

Přihlášky do programu CzechMatch San Francisco a Singapur lze podávat v termínu 2. 10. – 2. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Petr Kopeček,
petr.kopecek@czechinvest.org,
+420 296 342 737

 

Přihlášky do programu CzechDemo Slush Tokyo lze podávat v termínu 2. 10. – 22. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Markéta Škáchová,
marketa.skachova@czechinvest.org,
+420 296 342 653

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde a zde.

 

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.