Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Podpora startupů – archiv

Projekt Podpora startupů agentury CzechInvest běžel mezi lety 2016 a 2022 a podporoval začínající podnikatele v České republice i v zahraničí formou intenzivního mentoringu a zprostředkování cenných kontaktů. Projekt podpořil 217 unikátních startupů, které se účastnily některého ze čtyř programů v projektu dohromady 341krát. Zahraniční programy zprostředkovaly celkem 236 zahraničních pobytů v 16 různých destinacích po celém světě. 132 startupů bylo podpořeno v zahraniční expanzi. Více než třetina startupů v projektu získala investici, přičemž celková hodnota těchto investic přesahuje 1,3 mld. Kč.

Projekt Podpora startupů se dělil na 4 programy. Těmi byly CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch a CzechAccelerator. Program CzechStarter nabízel startupům 7měsíční mentoring s více než 50 mentory – zkušenými podnikateli i poradenskými společnostmi, kteří startupům pomáhali s rozvojem jejich podnikání i v přípravě na vstup na zahraniční trhy. Ty nejlepší startupy v programu CzechStarter měly možnost účastnit se v rámci tzv. CzechStarter Gold dvoutýdenního Silicon Valley Campu. Program CzechDemo umožnil startupům prezentovat se na mezinárodních veletrzích, festivalech a konferencích v Evropě, Asii i severní Americe. Se samotnou prezentací i s přípravou marketingových materiálů či stánku pomáhali startupům zkušení mentoři. Startupy v týdenním programu CzechMatch získaly jedinečnou příležitost navázat kontakty v zahraničí. CzechInvest jim pomáhal se zpracováním průzkumu trhu a investory pak mohly oslovovat v Silicon Valley, New Yorku, Londýně nebo Singapuru. Do stejných destinací létaly startupy i v rámci programu CzechAccelerator. Ten jim ve vybraných lokalitách zajistil na 3 měsíce pronájem kanceláří, workshopy i zahraniční mentory. Startupy díky tomu získaly své první zahraniční klienty, případně založily zahraniční pobočku.

Díky projektu Podpora startupů dosáhlo mnoho startupů úspěchu. O řadě z nich vyšly na stránkách agentury CzechInvest případové studie. Startupy v programu CzechStarter jsme také pravidelně představovaly na našem startupovém portálu CzechStartups.org. Několikaletý projekt pomyslně uzavřela soutěž CzechInvest Startup Challenge, v které se představilo deset nejlepších startupů vybraných z celé jeho délky. Finálovou desítku startupů si můžete prohlédnout na stránkách CzechInvest Startup Challenge, kde je dostupný také sestřih ze soutěže.

Projekt Podpora startupů byl realizován agenturou CzechInvest z prostředků programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020. Navazující projekt, který nese název Internacionalizace a který doplní projekt Technologická inkubace bude pokračovat v podpoře startupů v pokročilejších fázích jejich vývoje a v jejich vstupu na zahraniční trh, a to od přípravy ke vstupu až po podporu v destinaci.

CzechStarter CzechStarter
více informací
CzechAccelerator CzechAccelerator
více informací
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}