Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise

Technologická inkubace směřuje k podpoře vysoce inovativních startupů. Po vypsání výzvy a přijetí přihlášek od potenciálních zájemců z řad start-upů přichází na řadu příprava hodnotitelských komisí. Pro jejich realizaci a kvalitní posouzení inovativnosti zařazených projektů hledáme zkušené hodnotitele s praxí ve sledovaných oborech. Jste-li odborníkem v některém z nich, přečtěte si podmínky možné spolupráce s námi.

Podmínky pro registraci do hodnotitelské komise

Pro posouzení kandidátů hodnotitelské komise budou sledována tři základní kritéria – vzdělání, odbornost a praxe. Přijetí/nepřijetí uchazeče o spolupráci záleží na jejich společném vyhodnocení. Nastavené úrovně kritérií jsou následující:

a) Vzdělání

Uchazeč musí mít ukončen alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Absence tohoto stupně vzdělání může být nahrazena dostatečnou délkou praxe v relevantním oboru a profesní činností v oboru.

b) Odbornost

Uchazeč musí mít odbornost spadající do jednoho ze sektorů Technologické inkubace, dle platného popisu jednotlivých sektorů TI (viz. web). Úroveň odbornosti musí korespondovat nejméně se dvěma následujícími body:

  • Délka praxe
  • Vzdělání v oboru
  • Publikační činnost
  • Jiná doložená kvalifikace

c) Praxe

Je vyžadována alespoň 5letá praxe v oboru (nebo 3 roky na relevantním doktorském studiu), od této praxe či studia by zároveň v čase přihlášení nemělo uplynout více než deset let. Důležité jsou zkušenosti s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací nebo zkušenost s podnikáním ve vybraném sektoru.

Forma spolupráce

Spolupráce s hodnotiteli probíhá na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti. V případě oboustranné spokojenosti lze spolupráci opakovat v dalších výzvách.

V případě, že máte zájem o spolupráci s námi, vyplňte a odešlete níže uvedený dotazník prosím a vyčkejte na kontakt z naší strany.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

Dotazník pro hodnotitele

Mám zájem hodnotit sektor*


Odbornost*
Jsem držitelem kvalifikovaného el. podpisu*

Všechny vyplněné osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou a interní směrnicí GDPR CzechInvest a souhlas s poskytnutím je možné odvolat na nabor@czechinvest.cz. Základní informace o registrovaných projektech, neobsahující osobní údaje (název, IČO, kontaktní mail, krátká anotace a sektor), jsou v rámci preinkubace sdíleny s whitelistovanými partnery a dalšími partnery projektu s uzavřeným NDA (Dohoda o mlčenlivosti). Účel poskytování těchto informací je zajištění relevantních nabídek spolupráce pro registrované subjekty. Souhlas s poskytnutím je možné odvolat na nabor@czechinvest.cz

V případě zájmu o další informace ohledně uplatnění na všech pozicích v rámci Agentury CzechInvest se prosím podívejte na naše kariérní stránky.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}