Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise

Technologická inkubace směřuje k podpoře vysoce inovativních startupů. Pro kvalitní posouzení inovativnosti hledáme zkušené hodnotitele s praxí ve sledovaných oborech.

Podmínky pro registraci do hodnotitelské komise

Pro posouzení kandidátů hodnotitelské komise budou sledována tři základní kritéria – vzdělání, odbornost a praxe. Přijetí/nepřijetí kandidáta záleží na jejich společném hodnocení. Nastavené úrovně kritérií jsou následující:

Vzdělání

Uchazeč musí mít ukončen alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Absence tohoto stupně vzdělání může být nahrazena délkou praxe a profesionální činnosti.

Odbornost

Uchazeč musí mít odbornost spadající do jednoho ze sektorů Technologické inkubace, dle platného popisu jednotlivých sektorů TI (viz. web). Úroveň odbornosti musí korespondovat nejméně se dvěma následujícími body:

  • Délka praxe
  • Vzdělání v oboru
  • Publikační činnost
  • Jiná doložená kvalifikace

Praxe

Je vyžadována alespoň 5letá praxe v oboru (nebo 3 roky na relevantním doktorském studiu), od této praxe či studia by zároveň v čase přihlášení nemělo uplynout více než deset let. Důležité jsou zkušenosti s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací nebo zkušenost s podnikáním ve vybraném sektoru.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

Dotazník pro hodnotitele

Mám zájem hodnotit sektor*


Odbornost*
Jsem držitelem kvalifikovaného el. podpisu*

Všechny vyplněné osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou a interní směrnicí GDPR CzechInvest a souhlas s poskytnutím je možné odvolat na poverenec@czechinvest.org.

Základní informace o registrovaných projektech, neobsahující osobní údaje (název, IČO, kontaktní mail, krátká anotace a sektor), jsou v rámci preinkubace sdíleny s whitelistovanými partnery a dalšími partnery projektu s uzavřeným NDA. Účel poskytování je zajištění relevantních nabídek spolupráce pro registrované subjekty. Souhlas s poskytnutím je možné odvolat na preinkubace@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}