Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

CzechMatch

CzechMatch

Zaujměte zahraniční partnery!

CzechMatch je týdenní akcelerační program v zahraničí, pomocí kterého si ověříte svůj produkt nebo rozšíříte portfolio kontaktů.

Získáte zpětnou vazbu na svůj byznys model od potenciálních zákazníků, zahraničních expertů a investorů a potvrdíte si, zda je daný trh tím správným pro zahraniční expanzi. Pro lepší přípravu na vstup do zahraničí nebo rozšíření vašich obchodních aktivit nabízíme také mentoring v oblasti obchodní strategie nebo pomoc s průzkumem trhu. Cílovými destinacemi jsou Londýn, New York, Silicon Valley a Singapur.
 

Co CzechMatch nabízí?

Poskytneme vám individuální konzultace na míru před odletem. Mentor zrealizuje průzkum trhu, poradí v oblasti rizikového kapitálu nebo pomůže s přípravou prezentace na akci. Můžete čerpat až 20 hodin

Zprostředkujeme vám také sítě kontaktů pomocí našeho zahraničního partnera v destinaci. Během pobytu sjednáme minimálně tři obchodní schůzky. Zajistíme vám účast na networkingové akci, kde budete moci prezentovat svůj podnikatelský projekt před investory a další odbornou veřejností

Propojíme vás s místní startupovou a obchodní komunitou. Připravíme například společné snídaně, setkání na ambasádách nebo se zástupci obchodních komor.

Poskytneme vám individuální konzultace se zahraničními mentory přímo v destinaci. Ti vám pomůžou s testováním produktu na zahraničním trhu. Můžete čerpat až 10 hodin.

Zařídíme vám zpáteční letenky včetně odbavených zavazadel pro dvě osoby a zároveň jednu letenku po regionu (jihovýchodní Asie, Severní Amerika, Evropa) za relevantní networkingovou akcí.

Na jeden týden akceleračního pobytu můžete získat maximální podporu až 173 tisíc korun. Tu vám připravíme na míru dle vašich potřeb. Více informací k podpoře a jejímu financování najdete v Nabídce zvýhodněných služeb.

Nejčastější otázky:

 

Kontaktujte nás:

Petr KopečekProjektový manažer CzechMatch+420 296 342 737petr.kopecek@czechinvest.org

Chci se přihlásit:

 

Termín možnosti čerpání služeb stanovuje Agentura CzechInvest v návaznosti na kapacity a další vstupující podmínky, které můžou termín čerpání ovlivnit. Pokud se projekt Podpora startupů s ohledem na pandemickou situaci prodlouží, prodloužení projektu se promítne do možností termínů čerpání a automaticky ovlivní i smluvní dokumentaci, která bude v souladu s prodloužením upravená. V době vyhlášení nabídky je umožněno čerpání služeb nejpozději do 31. 3. 2022. S ohledem na pandemickou situaci a další skutečnosti může v souladu s podmínkami této výzvy dojít ke změně tohoto termínu s ohledem na možnosti a podmínky čerpání Interního projektu Podpora startupů. O rozsahu poskytnutých služeb a o výši čerpání služeb může Agentura CzechInvest rozhodnout dle možností a v souladu s projektem.
Projekt je realizován agenturou CzechInvest z prostředků programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.