Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

CzechStarter

CzechStarter

Nastartujte svůj byznys!

Využijte sedmiměsíční program CzechStarter, který vám pomůže prosadit se na českém trhu a připravit se také na zahraniční expanzi.

Zkušení mentoři vám poradí s řešením překážek ve vašem podnikání a získáte know-how, které posune váš byznys kupředu. K dispozici je výběr úspěšných podnikatelů, kteří řídí nadnárodní společnosti, a odborníků z různých oblastí od byznys developmentu, HR, leadershipu, daní, práva, marketingu a ochrany duševního vlastnictví až po obchodní strategii či průzkum trhu. S naším programem se můžete také účastnit networkingových akcí v České republice i v zahraničí a získat tak nové kontakty ve startupovém světě.
 

Co CzechStarter nabízí?

Poskytneme vám individuální konzultace na míru. Mentor vám pomůže s definováním strategických cílů a povede vás k jejich naplnění. Předá vám know-how a výstupy v podobě finančního plánu, firemní či marketingové strategie nebo pomůže vymezit potenciální zákazníky a partnery. Můžete čerpat až 350 hodin. Prvních 100 hodin mentoringu hradíme my, vy odvádíte pouze DPH.

Při řešení odborných otázek, týkajících se například daňové oblasti nebo ochrany duševního vlastnictví, vám pomůže poradce. Poskytne studie a statistiky, průzkum trhu nebo připraví návrhy smluv. 

Proplatíme vám vstupné a výstavní stánek na vybrané konference, veletrhy, networkingové akce, workshopy či B2B setkání pořádané v České republice. U zahraničních akcí můžete využít podporu pouze na vstupy. 

Během sedmi měsíců můžete získat maximální podporu až 800 tisíc korun. Tu vám připravíme na míru dle vašich potřeb. Více informací k podpoře a jejímu financování najdete v Nabídce zvýhodněných služeb.

Nejčastější otázky:

 

Kontaktujte nás:

Eliška SlámkováProjektová manažerka CzechStarter+420 296 342 213eliska.slamkova@czechinvest.org
Tomáš HejátkoProjektový manažer CzechStarter+420 296 342 214tomas.hejatko@czechinvest.org
Tereza BeránkováProjektová manažerka CzechStarter+420 296 342 682tereza.berankova@czechinvest.org

Chci se přihlásit:

Termín možnosti čerpání služeb stanovuje Agentura CzechInvest v návaznosti na kapacity a další vstupující podmínky, které můžou termín čerpání ovlivnit. Pokud se projekt Podpora startupů s ohledem na pandemickou situaci prodlouží, prodloužení projektu se promítne do možností termínů čerpání a automaticky ovlivní i smluvní dokumentaci, která bude v souladu s prodloužením upravená. V době vyhlášení nabídky je umožněno čerpání služeb nejpozději do 31. 3. 2022. S ohledem na pandemickou situaci a další skutečnosti může v souladu s podmínkami této výzvy dojít ke změně tohoto termínu s ohledem na možnosti a podmínky čerpání Interního projektu Podpora startupů. O rozsahu poskytnutých služeb a o výši čerpání služeb může Agentura CzechInvest rozhodnout dle možností a v souladu s projektem.
Projekt je realizován agenturou CzechInvest z prostředků programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.