Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Kaleido

Kaleido

Cestují z pokoje do celého světa. Kaleido bere babičky a dědečky na výlety pomocí virtuální reality

Když nemohou senioři a pacienti do světa, přijde svět za nimi až do pokoje. Tak se dá jednoduše shrnout projekt Kaleido, který v hackathonu Hack the Crisis pod taktovkou CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu získal speciální cenu v hodnotě 700 tisíc korun. Projekt Kaleido je výsledkem práce týmu Flying Kale, tedy bratrů Marka a Filipa Hášových. Ambicí těchto sourozenců je zlepšovat kvalitu zdravotní a sociální péče s využitím nových technologií. V Kaleidu je tou technologií virtuální realita.

Můj brácha má prima bráchu a inspirativní dědečky

První inspirací byly, jak říká Marek Háša, historky z cest, které vyprávěli jejich dědečkové. „Oba byli vášniví cestovatelé a rádi o svých zážitcích z Česka i zahraničí dlouze povídali. Kromě nadšení ale byla v jejich vyprávění patrná také určitá míra zklamání, že už je další takové silné zážitky nepotkají.“ Po založení Flying Kale si s Filipem uvědomili, že senioři v domovech, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu mnohdy opouštějí svůj pokoj jen zřídkakdy, musí takové zklamání pociťovat daleko silněji. „Zjistili jsme, že virtuální realita už byla v zahraničí mnohokrát ověřena jako technologie s velkým potenciálem například pro zpomalování nástupu demence. Tak jsme se rozhodli naši myšlenku virtuálních cest pro dědečky a babičky domyslet a ověřit,“ vysvětluje Marek.

A stalo se. Samozřejmě i díky tomu, že Marek už měl s tématem digitálních inovací ve zdravotnictví zkušenosti, když se mu věnoval například při svém působení v Nizozemsku. Bratr Filip je zase majitelem digitálního studia Pixefield se sídlem v Praze a Londýně. Oba jsou tedy vybaveni hlavně potřebnými znalostmi a vědí, jak na to. A na co přesně?

Léčivé výlety s virtuální realitou

Kaleido se v pečovatelských zařízeních používá k tzv. individuální aktivizaci, kdy ergoterapeut nebo sociální pracovnice navštěvuje babičky a dědečky po jednom na pokojích. Virtuální zážitky jsou pak jedním z nástrojů, kterými může tým udržet seniory v psychické i fyzické pohodě. Dědeček si vybere z nabídky výletů, procházek nebo relaxačních a kulturních zážitků to, na co má zrovna největší chuť. Aktivizační pracovnice mu zážitek spustí a pomůže mu správně nasadit VR brýle. Dědeček už se pak může naplno ponořit do zážitku: v každé scéně kolem sebe vidí krásné věci, slyší prostorový zvuk a celým výletem ho provází zábavný vypravěč, jako kdyby byl na opravdovém výletě. Vypravěč zároveň motivuje k různým pohybům a cvikům. Aktivizační terapeutka pak s dědečkem celý zážitek pořádně probere, ptá se ho na to, co na výletě viděl, jaké měl pocity, jaké se mu vybavily vzpomínky a kam by se chtěl vypravit příště. Po dezinfekci VR brýlí může s Kaleidem na výlet další klient nebo klientka domova.

Důležité je, že Marek s Filipem nespoléhají na nějaké náhodné nahrávky, které by se snad mohly líbit. Všechny výlety a zážitky připravují sami tak, aby byly vhodné pro seniory, kteří se s novými technologiemi třeba nikdy nesetkali. Návrhy pak testují s desítkami zařízení, respektive s jejich aktivizačními pracovníky a také s babičkami a dědečky. Prostě chtějí, aby se senioři bavili.

Díky výhře v hackathonu mohli nástroj Kaleido spustit formou pilotního programu v domovech pro seniory na čtyři měsíce zdarma. „Mohli jsme se tak dostat na trh a sbírat data v rozsahu, který by určitě nebyl možný bez této finanční injekce,“ pochvaluje si úspěch v soutěži Marek Háša a doplňuje: „Za výhru jsme nakoupili VR headsety a veškerou techniku potřebnou pro tvorbu virtuálních zážitků, jako jsou například kamery a mikrofony. Mohli jsme také nabrat specialisty pro vytvoření VR aplikace a první knihovny virtuálních zážitků.“

Spolupráce s domovy seniorů vyústila v mimořádnou studii použitelnosti virtuální reality v sociální péči. „Závěry studie prokazují velmi dobrý potenciál VR a speciálně pak našich vlastních zážitků pro psychickou i fyzickou aktivizaci seniorů, a to včetně těch s horšími kognitivními schopnostmi či s omezenou pohyblivostí,“ přibližuje Marek.

Pilotní program ukázal, jak důležitá je spolupráce s klienty-seniory při přípravě obsahu. Ti velmi ocenili hlavně výlety na místa, která kdysi sami navštívili, zajímá je příroda, ale třeba i české lázně. Naopak návštěvy muzeí nebo adrenalinové zážitky příliš neoslovují. Studii chtějí bratři dostat dále do světa a přispět k celkovému rozvoji začleňování podobných hravých inovací do sociální péče.

„Rádi bychom postupně udělali z Kaleida celoevropský aktivizační nástroj. Když mohou naše virtuální zážitky krásně fungovat u českého dědečka, proč by nemohly rozdávat podobnou radost třeba britské babičce?“– Marek a Filip Hášovi, zakladatelé firmy Kaleido

S covidem v zádech

První vlna pandemie nadšeným bratrům fakticky vystavila stopku v nejranějším rozjezdu. Podle Marka by bez účasti v Hack the Crisis přiváděli Kaleido na svět jen velmi těžko. Ze dne na den byli totiž odstřiženi od své cílové skupiny, která byla navíc nastalou situací do značné míry paralyzovaná, bez možnosti podílet se na vývoji nějakého nového nástroje nebo za něj platit.

Druhá vlna naštěstí přišla až ve chvíli, kdy už Kaleido existovalo a bylo v domovech, kde mohlo mít, během zákazu návštěv, dvojnásobnou přidanou hodnotu. Zároveň si ale druhá vlna pochopitelně opět vybrala na pečovatelských zařízeních velkou daň – kapacitně a finančně je vyčerpala, někteří účastníci pilotního programu tak s Kaleidem kvůli nákaze nemohli vůbec pracovat.

„Nejvíc nás tato situace mrzí právě kvůli těm tisícovkám dědečků a babiček, kteří se opět ocitli na dlouhé týdny a měsíce v izolaci a nebezpečí. Zejména kvůli nim si skutečně moc přejeme, aby se třeba i díky vakcinaci konečně podařilo dostat situaci opět pod kontrolu, umožnit znovu návštěvy rodin v pečovatelských zařízeních a dát jejich pracovníkům trochu vydechnout,“ doufá v lepší vývoj situace Marek.

Nezastavujeme ani nepřibrzďujeme

Bratři Hášovi jsou stále v kontaktu s CzechInvestem, který je podle Markových slov velmi mile podporuje a nepřestává nabízet příležitosti pro další rozvoj. Oceňují, že díky hackathonu získali užitečné kontakty pro navázání různých partnerství a také podporu při dotahování projektu v době, která spolupráci s domovy seniorů není nakloněná. „Propojení a porady s mentory určitě pomohly a největší podporou pro nás nepochybně byla peněžní výhra v rámci finále,“ doplňuje Marek.

Ve spolupráci s CzechInvestem chtějí pokračovat dál, například v rámci programu CzechStarter, který může pomoci s expanzí do zahraničí. Příležitost také vidí v potenciální spolupráci s Ministerstvem práce nebo Ministerstvem zdravotnictví. Shodují se na tom, že by tak rádi ještě více přiložili ruku k dílu v oblasti nasazování inovativních nástrojů do české pečovatelské praxe.

I když se aktuálně zaměřují především na Česko, dělají také první kroky směrem k zahraničí. Plánují prozkoumat trh například v Nizozemsku, Rakousku nebo ve Velké Británii. Připraveno mají několik výletů předabovaných do těchto jazyků a hledají partnery pro první testy. „Rádi bychom z Kaleida postupně udělali celoevropský aktivizační nástroj. Když mohou naše virtuální zážitky krásně fungovat u českého dědečka, proč by nemohly rozdávat podobnou radost třeba britské babičce?“ pokládají řečnickou otázku bratři Marek a Filip Hášovi, kteří už díky účasti v hackathonu CzechInvestu a MPO přinesli českým seniorům spoustu radosti v nelehkých časech. Pokud projekt zaujal i vás, podívejte se na video firmy.

O hackathonu Hack the Crisis

Hack the Crisis Czech Republic je dvouměsíční virtuální hackathon, který byl spuštěn na jaře 2020 v první vlně světové pandemie koronaviru. Jeho cílem bylo koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci krizové situace nebo zmírnit její dopady. Hackathon zorganizoval CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za celou dobu se do něj přihlásilo 206 projektů. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí. Přečtete si více informací o hackathonu.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}