Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Online: Ekoinovační fórum

Seminář

Online: Ekoinovační fórum

CzechInvest_image
2020-12-03 10:00:00 2020-12-03 13:00:00 Europe/Prague Online: Ekoinovační fórum online test@czechinvest.cz
03 pro. 2020
10:00 - 13:00

online

Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství

Sucho je negativním fenoménem posledních let. Letošní rok měl být nejsušší a zdá se, že místo toho přicházely bleskové povodně a celkové ochlazení. Je nenávratně narušen malý vodní cyklus a budeme svědky velkých změn globálního klimatu bez šance na zmírnění jeho negativních dopadů? Jsou cestou adaptační a mitigační opatření? Umíme je efektivně plánovat a realizovat v krajině, ve městech? Budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj, inovace? To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí. 

Program

10:00–11:30: Boj proti suchu

  • Od trendu k suchu, přes diagnostický a informační systém Intersucho, po vývoj adaptačních opatření: Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
  • Ekosystémové služby: budoucnost pohledu na ekonomiku environmentálních inovací: Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
  • Co může městům a obcím přinést spolupráce s akademickou sférou – příklady spolupráce Katedry geografie PřF UPOL se státní správou a samosprávou: Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL
  • Prolomit sucho aneb adaptace ČR na klima: Jiří Malík, předseda, Živá voda

11:30–13:00: Zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství a lesnictví

  • Zastavme sucho – efektivní strategie v adaptaci obcí a měst na změnu klimatu: Martin Vokřál; jednatel/CEO; ASITIS
  • Družicová data – nejlepší přítel moderního a šetrného zemědělce: Jan Labohý; CEO; World from Space
  • Precizní zemědělství v době internetu věcí v praxi: moderní technologie v ekologizace českého (nejen) zemědělského sektoru: Vojtěch Malina, CEO, CleverFarm
  • Ekologická opatření pro města a kraje v programu Smart Parks For Future (snižování negativních klimatických dopadů, zavádění prvků modrozelené infrastruktury apod.): David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest
  • Program LČR – Vracíme vodu lesu – příklady konkrétních realizacích plošného zadržování vody: Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky

Webinářem bude provázet Marie Bastlová (CNN Prima News

Registrujte se prostřednictvím formuláře nebo sledujte on-line na Facebooku Svazu moderní energetiky či webu ČTK
Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest. Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace. 

Webinář je součástí Ekoinovačního fóra – platformy pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}