Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Novela zákona pomáhá zvýšit zájem firem investovat v České republice

Vyplývá to z aktuálního průzkumu.

28.06.2012
Novela zákona pomáhá zvýšit zájem firem investovat v České republice

V průzkumu mezi firmami, který provedla společnost Deloitte ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice – AFI, uvedla více než polovina dotázaných společností (56 %), že po novele zákona o investičních pobídkách zvažuje využít investiční pobídky. Ty je možné využít pouze v případě, že firmy investují právě v České republice. Schválený právní předpis tak přichází v době, kdy firmy zvažují nové investice ve střední Evropě. Nejvíce firmy plánují investovat do zpracovatelského průmyslu a technologických center.

„Dvě třetiny oslovených budoucích investorů v České republice již mají zkušenosti s investičními pobídkami a mají zájem se o ně opět ucházet. Mezi obory s nejvýznamnějšími investicemi dominuje automobilový průmysl, strojírenství a chemie,“ uvádí k závěrům průzkumu Marek Romancov, partner v daňovém oddělení Deloitte.

„Novela zákona o investičních pobídkách splnila očekávání investorů a potvrzuje se, že začala platit ve správné době,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Pro CzechInvest představuje důležitý nástroj, díky kterému můžeme nalákat do České republiky další významné investory, kteří představují nejen příjmy do státní kasy, ale rovněž nová pracovní místa a příležitosti pro tuzemské dodavatele.“

„V předchozím režimu nevyčerpalo pobídky v plné výši 57 procent dotazovaných investorů. Dvě třetiny z nich přitom hodnotu přislíbených pobídek nedokázalo využít z více než jedné čtvrtiny. Průzkum tím dokazuje, že prodloužení slevy na dani z příjmů z pěti na deset let, kterou se v novele zákona podařilo prosadit, byl krok správným směrem. Povzbudí nejen firmy v dalším investování, ale bude mít dopad také na kvalitu investic, u nichž se nebudou firmy bát investovat do vyspělých a náročných technologií,“ doplňuje Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Podle realizovaného průzkumu by navíc 15 procent zamýšlených investic mělo být zacíleno na  nový koncept tzv. strategické investiční akce, při které je poskytována přímá finanční podpora. Toto důležité kritérium pobídek sledují zejména velcí investoři. Formu přímé finanční dotace přitom již delší dobu poskytuje většina konkurenčních států v našem regionu a v České republice se nyní stává lákadlem pro investice ve výši nad 500 milionů korun a zároveň 500 nových pracovních míst v případě zpracovatelského průmyslu a 200 milionů korun a zároveň 120 nových pracovních míst u technologických center.

Ačkoliv mají firmy zájem se o investiční pobídky ucházet, v jejich využívání vidí několik omezení. Mimo jiné očekávají firmy od vlády flexibilnější provázání investiční podpory s globálním ekonomickým vývojem: „Jako nejvýznamnější riziko v českém zákoně o dani z příjmů vnímají investoři přísně vymezené podmínky v oblasti převodních cen, které například na Slovensku v zákoně takto zakotveny nejsou. Dalším rizikem pro investory je také omezení vybraných operací s podnikem v průběhu přidělené investiční pobídky. Tato omezení mohou mít za následek rozhodnutí investorů neinvestovat v České republice,“ dodává Luděk Hanáček, ředitel v daňovém oddělení Deloitte.

Průzkum byl realizován v květnu 2012 a navazuje na novelizaci zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., který začne platit v červenci tohoto roku.  Průzkumu se zúčastnily desítky firem z řady odvětví, především automobilového průmyslu a strojírenství. Ve vzorku byly zastoupeny jak menší podniky do 100 zaměstnanců, tak střední a velké firmy.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na Deloitte ČR:

Lukáš Kropík, senior PR specialist, mobil:  +420 775 013 139, lkropik@seznmam.cz


Kontakt na AFI:

Martin Michalov, PR & marketing manager, mobil: +420 725 555 344, martin.michalov@afi.cz


CzechInvest slaví 20 let!

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje příliv zahraničních investic do České republiky už 20 let. Od svého založení v roce 1992 do roku 2012 pomohla zprostředkovat 1798 investičních projektů v celkové hodnotě přes 715 miliard korun, díky nimž vzniklo téměř čtvrt miliónu nových pracovních míst. Přispívá ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí v České republice a usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v měnících se podmínkách. Od roku 2004 funguje jako implementační orgán pro strukturální fondy EU a své odborníky má v regionálních kancelářích všech krajských měst ČR. Generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek je Manažerem roku 2011 v odvětví Služby pro podnikatele a veřejnost.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}