Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Hradec Králové navštívila bulharská delegace

Odborníci z oblasti inovačních infrastruktur se setkali i se zástupci CzechInvestu

19.04.2018
Hradec Králové navštívila bulharská delegace

Ve dnech 12. až 14. dubna 2018 navštívili Hradec Králové klíčoví odborníci z oblasti inovačních infrastruktur a zástupci bulharského města Montana. Cílem setkání v Technologickém centru Hradce Králové (TC HK) bylo navázat spolupráci a sdílet příklady dobré praxe v oblasti inovačních infrastruktur a rozvoje podnikatelského prostředí.

S prezentací vystoupili vedle zástupců Technologického centra i zástupci města Hradec Králové a regionální rozvojové agentury CIRI. Regionální kancelář agentury CzechInvest delegaci představila své aktivity a produkty zaměřené na podporu rozvoje malých a středních podniků a podnikatelského prostředí na úrovni Královéhradeckého kraje. S bulharskou delegací se setkaly i úspěšné začínající společnosti, které využívají služeb vědeckotechnologického parku.