Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Ideathon Hack the Mind zná vítěze. Výsledky poslouží expertnímu hubu pro NATO

Do českého projektu se zapojili mezinárodní odborníci napříč vědními obory

06.01.2021
ČR
Ideathon Hack the Mind zná vítěze. Výsledky poslouží expertnímu hubu pro NATO Zdroj: CzechInvest

Kognitivní válčení. Termín pro nezmapovanou oblast lidské mysli, která je nevědomky ovládaná moderními technologiemi. Představuje tichou manipulaci, hrozbu pro kybernetické útoky i destabilizaci společnosti. Nové bitevní pole moderní doby, které je v počátcích svého definování. 

Právě vymezením definice kognitivního válčení se zabýval ideathon Cognitive Warfare: Hack the Mind. Hack the Brain. Help Us Understand, který DefSec Innovation Hub letos na podzim pořádal společně s CzechInvestem. Poznatky jednotlivých účastníků poslouží organizaci NATO ACT Innovation Hub, která představuje expertní hub pro Severoatlantickou alianci (NATO).

„Digitální svět s sebou nese kromě velké svobody a interaktivity také širší pole pro manipulaci, šíření dezinformací a prosazování zájmů jednotlivce. Manipulace s naší myslí je novým druhem války,“ říká vedoucí DefSec Innovation Hub Kristina Soukupová. „Je důležité otevírat celospolečenskou debatu napříč jednotlivými vědními obory. V CzechInvestu můžeme propojovat aktéry z veřejné i soukromé sféry. Proto jsme rádi podali pomocnou ruku i v této oblasti, která je pro nás poměrně nová,“ dodává generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl

Do ideathonu se mohl přihlásit každý, koho téma oslovilo. Úkolem bylo napsat esej nebo natočit video. O vítězi rozhodovala mezinárodní porota – Philippe Beaulieu-Brossard (Canadian Forces College), Klára Boučková (Armáda České republiky), Miroslav Bureš (České vysoké učení technické v Praze), Wendy Darr (The Department of National Defence and the Canadian Armed Forces), Philippe Dufort (Saint Paul University), Lukáš Dyčka (Baltic Defence College), Pavel Grill (Vojenský technický ústav) a Kristina Soukupová (DefSec Innovation Hub). V čele stanul rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček.

Porota vyhlásila hned šest vítězů nejen z České republiky, ale také z Indie, Kanady či Švýcarska. Ti se ve svých pracích zabývali například vymezením definice kognitivního válčení z hlediska rozdílného vnímání světovými jazyky nebo vztahem mezi novými technologiemi a fungováním mozku či vlivem biologického prostředí, ve kterém se jedinec nachází.

„Výhrou není hmotná cena, ale možnost být součástí odborné debaty. Chceme tím ukázat, že teoretické poznatky ze všech oborů mají uplatnitelnost při využívání v praxi třeba u mezinárodních organizací, jako je například NATO,“ uzavírá náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Právě Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany a Generální štáb Armády České republiky spolupracují na navazujících akcích, které mohou přispět k dalšímu rozvoji tématu. Dalšími partnery akce byly NATO ACT Innovation Hub, Vojenský technický ústav, České vysoké učení technické, The Global Exec. a Canadian Defence and Security Network.

Přehled a texty vítězných prací a další informace o projektu naleznete zde.
 

O CzechInvestu
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

O DefSec Innovation Hub
DefSec Innovation Hub (DSIH) sdružuje akademiky, vynálezce, podnikatele a nadšence, kteří věří, že budoucnost začíná právě dnes. Tento tým je prostředkem pro společné vzdělávací úsilí vedoucí k inovacím v oblasti obrany a bezpečnosti. DSIH organizuje nadnárodní fóra, pomáhá při navazování a upevňování vztahů, které přispívají k rozvíjení inovací, a poskytuje inovativní vzdělávací programy pro všechny zúčastněné strany. Více informací najdete na www.dsih.org

Kontakt na CzechInvest:
Jana Kohoutová
Tisková mluvčí
+420 720 965 969
jana.kohoutova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}