Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Program Potenciál je prodloužený do konce roku

Podnikatelé mohou posílat své žádosti o dotace do 31. 12. 2007.

14.11.2007
Program Potenciál je prodloužený do konce roku

O měsíc déle, tedy do 31. prosince 2007, mohou podnikatelé posílat agentuře CzechInvest své registrační žádosti do evropského programu Potenciál.  Ministerstvo průmyslu a obchodu nejen prodloužilo příjem žádostí, ale také zvýšilo hranici podpory (alokaci) o 300 miliónů korun na 900 miliónů.

 „Podnikatelé mohou pomocí programu Potenciál rozšiřovat své výzkumné a vývojové kapacity. Tento druh investic je nyní prioritní, proto došlo k prodloužení a finančnímu posílení právě tohoto programu,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Jednou ze základních podmínek pro podání projektu je minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 5 milionů Kč. Plné žádosti mohou podnikatelé zasílat do konce ledna 2008. V první polovině příštího roku se předpokládá vyhlášení 2. Výzvy, která by se nově měla týkat i velkých podniků. Potenciál patří do Operačního programu Podnikání a inovace.

Potenciál by měl také přispět ke zlepšení spolupráce podnikatelů s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Cílem programu je vytvoření kvalifikovaných pracovních míst a zlepšení podmínek pro zapojení podniků do národních i evropských programů výzkumu a vývoje,“ dodává Rudyšarová.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě. Malé a střední podniky mohou dotaci použít i na úhradu vybraných provozních nákladů centra jako jsou mzdy, pojistné a cestovné výzkumných a vývojových pracovníků.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}