Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Jihomoravský kraj pracuje na zlepšování investičního a podnikatelského prostředí jednotněji

Užší spolupráci krajských institucí iniciovala zdejší pobočka CzechInvestu.

09.12.2015

Hospodářský rozvoj regionu je jejich společným cílem. Proto se zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Regionální hospodářské komory Brno, Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy a agentury CzechInvest chtějí do budoucna pravidelně setkávat a diskutovat, jak kraj ještě více zatraktivnit pro podnikatele a investory. Vznik skupiny iniciovala jihomoravská kancelář agentury CzechInvest. Poprvé se partneři setkali začátkem prosince.

Setkávání by měla vést ke sdílení informací o dění v kraji, které zasahuje do zdejšího podnikatelského a investičního prostředí, ke společnému plánování a realizování akcí na jejich podporu, k efektivnějšímu řešení problémů, které brání hospodářskému rozvoji regionu, a k jednotě zainteresovaných institucí při prosazování společných zájmů vůči centrálním orgánům.

„Všichni máme společný cíl, kterým je hospodářský rozvoj v regionu. Chceme, aby se zde podnikatelům dařilo, aby zde vznikaly nové pracovní příležitosti, aby byl kraj atraktivní pro nové investory, a to tak, aby to bylo prospěšné pro všechny, i s ohledem na sociální a environmentální oblast,“ vysvětluje motivy vzniku iniciativy ředitel jihomoravské kanceláře agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Prosincové setkání se točilo zejména kolem témat další podpory aktivit malých a středních podniků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost či řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly. Zúčastnění domlouvali obrysy společného postupu při poskytování služeb tzv. následné péče investorům, kteří už v kraji působí, a dostalo se i na otázku vyhledávání nových potenciálních lokalit pro podnikání, včetně regenerace území již dříve využívaných.

Nad těmito i dalšími tématy se tzv. Jihomoravská E5 plánuje znovu sejít v únoru příštího roku.