Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

STARTupUJ NA VYSOČINĚ zná své vítěze

Projekt se zaměřuje na podporu inovativních nápadů

STARTupUJ NA VYSOČINĚ zná své vítěze Zdroj: CzechInvest

V červnu letošního roku byla pod hlavičkou agentury CzechInvest a v úzké spolupráci s Krajem Vysočina vyhlášená soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ cílená na inovativní projekty nebo záměry realizované či plánované na území Kraje Vysočina. Do soutěže se přihlásilo jedenáct projektů. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 23. listopadu 2021 a vítězi se stali Petr Petz s projektem Radononline, Maria Šimůnková s projektem Nekrachni a Jan Filipi s projektem MathBox.
 
Soutěž proběhla v kategoriích plánovaný inovativní podnikatelský projekt, realizovaný inovativní projekt, a navíc se vybíral i nejlepší studentský inovativní projekt. Odborná porota, složená ze zástupců CzechInvestu, Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, hodnotila hned několik kritérií. Jednalo se o originalitu nebo inovativnost, prostor pro další růst, realizovatelnost, kvalitu zpracování, vazby a vztahy projektu k sociálním a environmentálním aspektům a v neposlední řadě o prezentaci.
 
Před hodnotící komisí stál nelehký úkol, do soutěže se přihlásilo 11 projektů a všechny byly natolik zajímavé, že postoupily do dalšího kola. Během tohoto kola měli soutěžící možnost prezentovat své projekty před porotou. Zasedání hodnotící komise se uskutečnilo 21. října 2021 v regionální kanceláři CzechInvestu v Jihlavě. „Jsem rád, že v CzechInvestu podporujeme nejen startupy, ale také samotné startupisty už v začátcích podnikání. Je důležité vést mladé lidi k podnikavosti už při studiu, což napomáhá například vzniku spinoffů na univerzitách a převodu technologických inovací do praxe. I tyto projekty ukázaly, jak velký potenciál studenti mají,“ řekl ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků CzechInvestu Jakub Hájek, který usedl v hodnotitelské komisi.

Vítězné projekty, které vybrala porota a schválila Rada Kraje Vysočina, byly představeny během slavnostního vyhlášení 23. listopadu 2021 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Vyhlášení probíhalo od 11 do 13 hodin a přineslo skvělou příležitost pro hledání synergií a networking mezi soutěžícími, členy hodnotící komise i zástupci všech sponzorských firem.
 
Záštitu nad touto akcí udělila a slavnostní vyhlášení také zahájila 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová společně s prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem. „Velmi mě potěšila vysoká kvalita přihlášených soutěžních příspěvků, a to jak z pohledu inovativnosti, tak z pohledu realizovatelnosti a potenciálu dalšího růstu.  Sympatické je také nadšení a odhodlání všech soutěžících s nápadem dále pracovat a rozvíjet ho. Přeji jim proto mnoho úspěchů při plnění jejich podnikatelských snů,“ zhodnotila druhý ročník soutěže Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana.
 
Vítězem v kategorii realizovaný inovativní podnikatelský projekt se stal Petr Petz s projektem Radonoline, o kategorii plánovaný podnikatelský projekt a zároveň studentský inovativní podnikatelský projekt se dělí dva vítězové – Maria Šimůnková s projektem Nekrachni a Jan Filipi s projektem MathBox.
 
Petr Petz zvítězil s projektem on-line měření radonu svépomocí s bezdrátovou radonovou sondou, která odesílá výsledky měření do webové aplikace a klient tak vidí nejen výsledky měření, ale i jejich průběh. Jan Filipi ve spolupráci s Radkem Hejdusem, zaujali netradiční učební pomůckou na výuku matematiky pro 1. stupeň ZŠ – uzamykací krabičkou, kam lze vložit odměnu a která se otevře po vyřešení matematické úlohy. Tým okolo Marie Šimůnkové pak rozvíjí interaktivní aplikaci, která učí mladé lidi nakládat zodpovědně s penězi a také porozumět základním pojmům finanční gramotnosti.
 
Vítěz každé kategorie si odnesl nejen finanční odměnu 30 000 Kč, ale také dary od sponzorů, vítězové navíc získali propagaci projektu v rámci soutěže, mentoring, doporučení, jak podnikatelský záměr vylepšit a v neposlední řadě užitečné kontakty na potenciální klienty a investory.
 
Soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ vyhlásila agentura CzechInvest, která naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Díky unikátnímu spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů této státní příspěvkové organizace podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy.
 
Partnery soutěže vedle Kraje Vysočina byly Krajské hospodářská komora Kraje Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Soutěž dále podpořily sponzorsky firmy BJS Czech, ICE Industrial Services, bezobalový obchod ČERNÝ BEZ a PETRAplast: Mediálním partnerem pak byl oficiální zpravodaj města Jihlavy Ježkovy oči. Catering si vzala na starost jedna z výherkyň 1. ročníku soutěže z jihlavského kulinářského studia GURMANDIE.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}