Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolní další finanční prostředky na podporu podnikání

MPO připravuje vyhlášení nových výzev do programů Inovace, Rozvoj a ICT a strategické služby, které jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Celkem tak budou mít české firmy k dispozici dalších 6 miliard korun.

22.10.2013
Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolní další finanční prostředky na podporu podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto krokem reaguje také na nepříznivou situaci ve vývoji hospodaření v některých regionech České republiky. „Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj je jedním z protikrizových opatření vlády pro řešení situace ve strukturálně postižených regionech. Cílem tohoto opatření je zlepšení konkurenceschopnosti firem a podpora vytváření nových pracovních míst v regionu," uvádí Jiří Cienciala, ministr průmyslu a obchodu.

S pomocí dotací ze strukturálních fondů mohou firmy nejen v Moravskoslezském a Ústeckém kraji získat zpět až 50 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem. „Uvolněním podpory z programů Inovace, Rozvoj a ICT (informační a komunikační technologie) a strategické služby, se snažíme českým firmám pomoci s realizací jejich podnikatelských plánů a nabízíme jim možnost spolufinancování jejich projektů," konstatuje náměstkyně pro oblast fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací MPO Alexandra Rudyšarová a dodává: „díky připravovaným výzvám budeme moci podpořit nové podnikatelské obory v kraji, např. rozvoj IT, MedTech sektor, nanotechnologie a jiné a pevně věříme, že vyhlášení výzev pomůže řešit složitou hospodářskou, sociální a environmentální situaci dotčených regionů.“

Projekty prioritní osy 2, kam spadají programy Rozvoj a ICT a strategické služby, jsou z celého OPPI nejvíce zaměřeny na tvorbu nových pracovních míst. Od roku 2007 jich jen v této prioritní ose bylo vytvořeno téměř 13 900.

Podpora v rámci programu Rozvoj je zaměřena na zlepšování technické vybavenosti podniků nákupem moderních technologií. Vztahuje se na celý Moravskoslezský a Ústecký kraj a regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností. Projekty programu Inovace využívají výsledky předcházejícího výzkumu a vývoje. Zvýhodnění pro vybrané regiony spočívá v tom, že mají zvýšenou maximální možnou míru dotace z 50 mil. Kč na 75 mil. Kč. V rámci programu ICT a SS je podporována nabídka nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb.

Všechny tři programy přináší pozitivní výsledky v podobě zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků, resp. regionů.  „Poslední výzva do programu Inovace byla vyhlášena na jaře letošního roku s alokací 2,4 miliardy korun. Ani takto vysoká částka neuspokojila poptávku ze strany firem, proto je nyní v plánu vyčlenit pro tento program další 2,5 miliardy korun.  Stejná částka připadne i na program Rozvoj. Na ICT a strategické služby uvažujeme o poskytnutí 1 miliardy korun," uvádí ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

Vyhlášení všech tří výzev je plánováno na přelom října a listopadu letošního roku. Podrobné informace budou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz a na stránkách zprostředkujícího subjektu, Agentury CzechInvest www.czechinvest.org.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Adéla Tomíčková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 832, adela.tomickova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

tiskové oddělení, tel.: +420 224 852 218, press@mpo.cz

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}