Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Nový CzechInvest ročně vytvoří tisíce pracovních míst

Zaměří se na podporu inovací, sofistikované investice a rozvoj znalostní ekonomiky.

22.09.2011
Nový CzechInvest ročně vytvoří tisíce pracovních míst

Vznik tisíců nových pracovních míst a příspěvek v řádu miliard korun ročně do HDP České republiky si slibuje agentura CzechInvest od sady svých nových produktů a služeb pro podnikatele. Strategii Nový CzechInvest právě dnes společně představili Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, a Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE.

„Společným záměrem všech novinek je vylepšit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Právě s tímto cílem Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo zásadní koncepční dokumenty, zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, které teď agentura CzechInvest uvádí do praxe v podobě nových opatření a služeb na podporu podnikání,“ říká Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu.

„CzechInvest hraje klíčovou roli pro zavádění strategií Ministerstva průmyslu a obchodu zejména v oblasti posilování malého a středního podnikání, rozvoje investic a podpory inovací. České hospodářství se neustále rozvíjí, a proto bylo potřeba přizpůsobit služby agentury aktuálním trendům,“ říká Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nová koncepce byla jedním z hlavních cílů, se kterými jsem do agentury přicházel. Speciální ekonomické zóny, zahraniční inkubátory pro domácí podnikatele, informační centrum pro business, globální pokrytí akcelerátory podnikání českých firem, podpora investic a akvizic domácích podniků v zahraničí, regionální inovační centra, PPP projekty nebo důraz na lákání technologicky náročných investic – nejen tím se bude CzechInvest nově zabývat,“ zdůrazňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest

„Nové produktové portfolio agentury CzechInvest je mimo jiné užitečným nástrojem podpory přílivu investic, podnikání, inovací a rozvoje slabších regionů. Dle našich výpočtů by agentura měla díky svým službám každoročně přispět k růstu HDP o minimálně 0,1 %,“ vysvětluje děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze profesor Jaromír Veber.

CzechInvest bude nově vyhledávat investice z i do zahraničí

Jedním z nových úkolů agentury bude po vzoru jiných zemí, kde se tento koncept osvědčil, zavedení Speciálních ekonomických zón. „Tyto zóny fungují na základě odlišností jednotlivých regionů například v prioritních oborech, kvalitě infrastruktury a míře nezaměstnanosti. Ty méně rozvinuté bude možné zvýhodnit tak, aby byly pro investory zajímavé. Zavedení zón by tak mělo přispět ke zmenšení rozdílů mezi regiony,“ vysvětluje Miroslav Křížek.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest bude také nově pro české podnikatele vyhledávat vhodné akviziční a investiční příležitosti v zahraničí. Klíčové ovšem přirozeně zůstane její zaměření na lákání investic za zahraniční do České republiky. Prioritně se přitom zaměří na technologicky náročné projekty vytvářející vysokou přidanou hodnotu.

Budoucnost je v propojení výzkumné sféry s praxí

Úplnou novinkou bude vznik inkubačních center pro české firmy na růstových trzích v zahraničí. Ty domácím podnikatelům poskytnou zázemí a služby potřebné pro expanzi v daném regionu tak, aby si během zhruba ročního pobytu vytvořily zahraniční právní entitu, našly lokálního partnera a pronikly na nový trh. Pilotní projekt takového centra se připravuje v Chile.

Současně s tím také CzechInvest rozšiřuje svou síť zahraničních technologických akcelerátorů určených zejména vysoce inovačním českým firmám. CzechAcceleratory budou po úspěšném úvodu v Silicon Valley expandovat na východní pobřeží USA, do Švýcarska, Singapuru a Izraele. Kromě toho také CzechInvest jedná o uzavření nových smluv o dvoustranné podpoře mezinárodních inovačních projektů. Zatím takový program funguje pod názvem Gesher / Most mezi Českem a Izraelem.

„CzechInvest chce být prostředníkem mezi výzkumnou a business sférou, který propojí potenciál obou v oblasti inovací,“ dodává Miroslav Křížek. „Agentura bude zajišťovat zejména klíčové podpůrné služby pro rozvoj inovačního ekosystému – tedy hlavně odborné poradenství, mentoring a koučink, a to například i ve spojení připravovaným seed fondem růstového kapitálu.“

CzechInvest infocentrem pro business

CzechInvest si také předsevzal ambici stát se infocentrem pro business, které bude poskytovat do hloubky propracované informace jak pro firmy, tak pro vládu. „V současné době neexistuje na centrální úrovni žádná státní analyticko-prognostická organizace, která by vyhledávala a analyzovala ekonomická data, sledovala trendy a z nich vytvářela pravidelné prognózy a výhledy. Chceme tuto mezeru vyplnit,“ dodává Miroslav Křížek.

Kromě toho se CzechInvest také chce víc zapojit do regionálního rozvoje. Už nyní spolupracuje na různých projektech s municipalitami a chystá se aktivity v této oblasti dál rozšířit. Strategie Nový CzechInvest například zmiňuje poradenství při zakládání regionálních inovačních center a realizaci PPP projektů.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

Mgr. Pavel Vlček, tiskový mluvčí, tel.: +420 224 853 311, pavel.vlcek@mpo.cz, press@mpo.cz   

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}