Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Výzva I. režimu nezakládající veřejnou podporu

Dle právní formy žadatele o dotaci je výzva programu Prosperita realizována ve dvou oddělených režimech — 1. v režimu veřejné podpory (žadatelem je veřejný i soukromý subjekt) a 2. v režimu nezakládající veřejnou podporu (žadatelem jsou vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky, právnické osoby, kde vlastníkem musí být vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky). V režimu nezakládající veřejnou podporu činí poskytnutá dotace 75%.

Na této stránce naleznete přílohy k Výzvě I. pro režim nezakládající veřejnou podporu. Přílohy společné pro oba režimy naleznete na úvodní stránce programu Prosperita.