Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů

Pro snazší práci žadatelů, předcházení nejasností připravilo MPO sadu doporučených vzorových dokumentů pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

Žadatelé/příjemci dotací mohou použít své vlastní vzorové dokumenty, tím se však nezbavují odpovědnosti za to, že veškeré dokumenty, které jsou povinni zpracovat a archivovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů, budou obsahovat všechny potřebné údaje pro účely kontrol a auditů.

Upozornění pro žadatele – Procesní chyba při uveřejnění údajů ve Věstníku veřejných zakázek

Dokument Kdo dokument používá Kdy se používá
Inzerát - oznámení o vyhlášení výběrového řízení Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Zadávací dokumentace Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Nabídky Uchazeč Uchazeč předkládá nabídky ve stanovené lhůtě zadavateli,
která činí dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky 30/40/60 dní.
Evidenční arch podaných nabídek Zadavatel Při převzetí nabídek. Dokument eviduje převzetí nabídky od uchazeče
zadavatelem.
Jmenování členů hodnotitelské komise (HK) Zadavatel Zadavatel je povinen ustanovit hodnotící komisi před hodnocením
jednotlivých nabídek. Počet členů HK je 3 až 5 osob dle
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti členů HK Zadavatel Každý člen HK je povinen podepsat prohlášení o nestrannosti a
důvěrnosti ( = nepodjatosti).
Zpráva z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek Zadavatel O posouzení a hodnocení nabídek pořídí HK písemnou zprávu.
Tabulka hodnocení Zadavatel Názorným výstupem hodnocení je tabulka hodnocení.
Oznámení výsledku výběrového řízení: vítěznénabídce, nevybraným nabídkám Zadavatel O výsledku výběrového řízení musí být bez zbytečného odkladu
informování všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu
pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti na zadávacím řízení.

Dokumenty jsou uvedeny v přílohách ke stažení vždy ve formátu MS Word a PDF.

Nejčastější dotazy k výběru dodavatelů naleznete v sekci Otázky a odpovědi.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}