Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Soutěž Kolonádní pohárek

Soutěž Kolonádní pohárek

Výtvarná soutěž pro žáky základních škol vznikla za spolupráce Karlovarského kraje, Karlovarské agentury rozvoje podnikání a místních podniků. Projekt si klade za cíl podnítit zájem žáků a studentů o tradiční průmyslová odvětví v regionu. To se daří také díky tomu, že vítězné výtvarné návrhy jsou místními podniky přímo zhotoveny.

Výchozí stav

Karlovarský kraj má řadu tradičních průmyslových odvětví, která jsou jedinečná. Zájem o profese v těchto oborech bohužel stále klesá a mnoho obyvatel ani neví, co vše se v Karlovarském kraji vyrábí. Jaké možnosti se v tomto kraji nabízejí? Jak tyto studijní obory zviditelnit a ukázat mladým lidem? Jak ukázat, že tyto obory mají u nás stále uplatnění a mohou být velmi zajímavé?

Řešení

Soutěž Kolonádní pohárek 2019 vznikla jako jedna z propagačních aktivit pro podporu tradičních průmyslových oborů v Karlovarském kraji, kterou navrhla Inovační platforma Tradiční průmyslové obory spadající pod Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání (KARP). Jejím cílem bylo podnítit u dětí a studentů zájem o průmyslové obory, jako je výroba porcelánu, keramiky nebo sklářství, najít případné talenty a ukázat obyvatelům kraje, že tradiční obory s dlouholetou tradicí je potřeba podporovat.

Náklady, finanční náročnost

Náklady spojené s organizací soutěže pokryla v rámci běžného provozu agentura KARP. Další náklady spočívaly v uhrazení cen pro soutěžící. Šlo o částky řádově do deseti tisíc korun a staraly se o ně partneři projektu.

Výstupy, výsledky, dopady

Soutěž byla určena pro žáky základních škol a žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Akci organizátoři koncipovali tak, aby se zapojila celá škola. Nebylo tedy na jednotlivcích, zda se do soutěže přihlásí, ale na samotné škole (či na vyučujícím), zda zařadí do výukových programů vhodných předmětů (výtvarná výchova, dovedné ruce apod.) tvorbu návrhů podle zadání a pravidel. Dílka vytvořená v rámci výuky pak byla doplněna o nutné souhlasy zákonných zástupců a zaslána na Odbor školství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Současně s krajským úřadem se zapojil také iniciátor celé akce – KARP.

Organizace soutěže spočívala ve:

  • formulování pravidel soutěže a schválení orgány kraje
  • oslovení sponzorů, kteří by věnovali ceny a uzavření patřičných smluv
  • vytvoření průvodního designu soutěže
  • oslovení škol a zajištění další propagace (média, sociální sítě) – vyhlášení soutěže
  • ustanovení odborné poroty – zajištění účasti odborníků (v tomto případě výtvarníků, designerů, zástupců porcelánového průmyslu apod.)
  • shromáždění návrhů a jejich vyhodnocení včetně legislativního zajištění (souhlas zákonných zástupců a GDPR)
  • zajištění zasedání odborné poroty
  • příprava vyhlášení vítězů (nejlépe spojená s tematicky vhodnou akcí)
  • uzavření soutěže a schválení výstupů v orgánech kraje

Podstatou soutěže bylo v 1. kategorii navrhnout dekor kolonádního pohárku a ve 2. kategorii navrhnout jeho nový design. Zde je třeba upozornit, že kolonádní pohárek byl zvolen jako tradiční produkt, který má v Karlovarském kraji dlouhou tradici. Představuje pro region tradiční a v rámci České republiky unikátní produkt.

Soutěž Kolonádní pohárek se uskutečnila od října do listopadu 2019 a v obou kategoriích se dohromady zúčastnilo 17 škol z celého kraje. Do soutěže bylo přihlášeno a následně odbornou porotou hodnoceno celkem 175 návrhů. Porota vybrala dle pravidel tři nejlepší návrhy v každé kategorii.

Vzhledem k tomu, že vítězné návrhy porotu velmi zaujaly poté, co byly pohárky porcelánkou vyhotoveny, vznikl další nápad – reálný návrh na jejich užití jako propagační předměty města. Lze tudíž říci, že samotná soutěž přispěla i k realizaci skutečných produktů.

Udržitelnost

Vzhledem k úspěchu prvního ročníku se předpokládá vyhlášení dalšího kola. Také partneři projektu projevili zájem s vítězi soutěže dále spolupracovat.

Odkaz na web

www.karp.cz

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}