Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Technologický klub Albrechtice nad Orlicí

Technologický klub Albrechtice nad Orlicí

Za spolupráce měst a obcí, místní akční skupiny, základních škol a lokálních firem se podařilo zřídit Technologický klub v Albrechticích nad Orlicí. Cílem klubu je podpořit rozvoj technického vzdělávání na území Podorlicka a Hradecka.

Výchozí stav

České školství a zaměstnavatelé dlouhodobě poukazují na nízké počty absolventů přírodovědných oborů. Negativní trend se pokouší zvrátit nejrůznější instituce, a to už od útlého věku dětí. Zatímco mladí ve větších městech mají bohaté možnosti navštěvovat kroužky a věnovat se různé zájmové činnosti, v menších obcích se podobné aktivity objevují jen zřídka. Přesto i zde existuje poměrně početná skupina mladých zájemců. Uchopit tuto příležitost se podařilo Technologickému klubu v Albrechticích nad Orlicí, který funguje od roku 2018 získává nejrůznější ocenění. Jeho členové se také aktivně zapojili v první vlně koronavirové pandemie vyráběním a distribucí roušek a ochranných štítů. 

Řešení

V roce 2018 se podařilo ve spolupráci s městem Týniště nad Orlicí a přidruženými obcemi zřídit v obci Albrechtice nad Orlicí technologický klub, který sdružuje žáky základních škol z okolí. Umožňuje jim tak přijít do kontaktu s novými technologiemi, realizovat vlastní nápady či pracovat na vlastních projektech ve skupině. V neposlední řadě si také projekt klade za cíl vzbudit v mladých lidech zájem o studium informačních technologií či strojírenských a matematicko-fyzikálních oborů.

Členové „TéKáčka“ mohou využívat nejmodernější vybavení – 3D tiskárny, CAD systémy, CNC frézu, řezací plotter, programovatelný šicí stroj a mnohé další. Vyhlédnuté prostory v šestitisícovém Týništi se nakonec nepodařilo pro klub získat, avšak z původně alternativního zázemí v malých Albrechticích se v průběhu několika málo měsíců stal doslova braintrust žáků a žákyň, což dokládá, že i v malé obci mají moderní technologie svoji základnu příznivců. 

Náklady, finanční náročnost

Náklady spojené s vybavením klubu byly zčásti pokryty dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím místní akční skupiny Nad Orlicí, Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z části na činnost klubu přispívají také okolní obce a partnerské firmy formou sponzorských darů. V roce 2018 se podařilo získat částku 1,5 milionu korun, která padla na technické vybavení. V roce 2020 si klub pronajal další prostory a realizuje projekt ministerstva školství pro nadané děti s názvem Jan Perner – konstrukce a programování železnice. V rámci projektu čerpají přibližně půl milionu korun. Mzdy a odměny lektorů a nákup materiálu se ročně pohybuje rovněž okolo půl milionu korun.

Výstupy, výsledky, dopady

Počet členů klubu se stabilně pohybuje okolo 26. Dalších zhruba čtyřicet dětí navštěvuje jarní či letní příměstské tábory, což je pro klub maximální kapacita. Již několik členů „TéKáčka“ se rozhodlo pro studium na střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové, kde své znalosti mohou dále rozvíjet. Za dobu fungování také žáci navštívili provozy partnerských firem jako např. Alpha Vehicle Security Solutions, ale i špičkové technologické firmy jako například Innomia pracující na 3D tisku z plastu a kovu.

V době nouzového stavu v březnu 2020 se členové „TéKáčka“ aktivně zapojili do dodávek zdravotnického materiálu nezbytného v boji s COVID-19. Ušili více než 500 roušek a distribuovali více jak 700 ochranných štítů do zdravotnických zařízení, sociálních služeb, lékáren, obchodů či dopravcům v okolí. V rámci této aktivity vyvinuli některé aplikace, které jim umožnily vzdálenou kontrolu a ovládání. Sdružení CzechInno udělilo v roce 2018 „TéKáčku“ čestné uznání poroty při vyhlášení vítězů cen Vizionáři, které klub pasovalo mezi nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem.  Na robotiádě, mezinárodní soutěži pořádané v Brně v roce 2020, která je považována za největší robotickou soutěž v České republice, se jeden ze členů klubu umístil z 53 týmů na 4. místě. V konkurenci ze Slovenska, Ukrajiny, Rakouska, Polska a dalších zemích to byl bezesporu úspěch.

Odkaz na web

www.tekacko.cz

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}