Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Další čtyři miliardy pro inovativní projekty

MPO vyhlašuje třetí výzvu programu Inovace – Inovační projekt.

02.03.2009
Další čtyři miliardy pro inovativní projekty

logo OPPIV pořadí již třetí výzvu k podávání žádostí o podporu do programu Inovace – Inovační projekt dnes vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro podnikatele a jejich inovativní projekty jsou tentokrát připraveny čtyři miliardy korun. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, který administruje agentura CzechInvest.

logo EEI„Program Inovace – Inovační projekt podporuje podnikatele, kteří považují výzkum, vývoj a inovace za nezbytnou součást výrobního procesu. Dotaci lze využít například k zakoupení strojů a dalších zařízení, které pomohou k lepšímu využití výstupů vzešlých z výzkumu a vývoje. Nebo třeba k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh,“ přibližuje některé z možností využití dotace Lukáš Vymětal, ředitel divize Strukturální fondy agentury CzechInvest.

Program Inovace – Inovační projekt je určen malým a středním podnikatelům i velkým podnikům, kteří realizují inovační projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, či projektů zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Malé a střední podniky mohou navíc žádat o podporu na zavedení nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si mohou pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovačních projektů.

Na jeden projekt mohou podnikatelé získat dotaci od jednoho do 75 milionů korun, a to v případě že je jejich projekt zaměřen na inovaci produktu či inovaci procesu. Podniky působící v regionech se soustředěnou podporou státu (dle přílohy č. 1 k usnesení vlády 560/2006) mohou na výše zmíněné aktivity čerpat dotaci dosahující až do výše 150 milionů korun.

Malé a střední podniky mohou dále získat dotaci až do výše 2 milionů korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace. Platí však, že maximální výše dotace vždy odpovídá regionální mapě intenzity veřejné podpory pro období 2007-2013. Finanční podpora tedy může pokrýt 40 procent způsobilých výdajů pro velké podniky, 50 procent způsobilých výdajů pro střední podniky, 60 procent způsobilých výdajů pro malé podniky. Výjimkou je region Jihozápad, kde je maximální výše intenzity veřejné podpory pro všechny velikosti podniků o čtyři procentní body nižší. Projekty musí být realizovány na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Registrační žádosti do třetí výzvy programu Inovace – Inovační projekt bude přijímat agentura CzechInvest od 15. dubna 2009, žadatelé tedy mají dostatek času k prostudování výzvy a případným konzultacím k programu či postupu podávání žádosti.

Žádosti přijímá agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. Na ní jsou také dostupné aktuální informace o všech programech administrovaných CzechInvestem. V případě dotazů mohou žadatelé kontaktovat zelenou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry a dotazy týkající se aplikace eAccount mohou zájemci o dotaci osobně či telefonicky konzultovat ve 13 regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Regionální kanceláře jsou v každém krajském městě, jejich seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}