Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Podnikatelé už mají k dispozici přes 200 prověřených poradců

07.06.2006
Podnikatelé už mají k dispozici přes 200 prověřených poradců

„Přijímací řízení probíhá formou hodnotících pohovorů tzv. assessment center. Uchazeči se musí navíc zavázat k tomu, že budou dále prohlubovat své znalosti a absolvují předepsaná školení," vysvětluje proces vybírání poradců Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu. „Našim cílem je zajistit, aby podnikatel, který se na poradce z registru obrátí, dostal jen ty nejkvalitnější služby," dodává.

V tuto chvíli si mohou firmy vybírat z 228 již zapsaných poradců, kteří mají kromě své specializace komplexní přehled o problematice řízení malých a středních podniků ve všech klíčových oblastech (prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení). Jednou ročně čeká každého z nich kontrolní setkání s hodnotitelem, kde bude muset prokázat, že minimálně padesát dní poskytoval poradenské služby malým a středním podnikům a věnoval alespoň 50 hodin svému profesionálnímu rozvoji.

Služby poradců samozřejmě nejsou bezplatné, firmy ale mají možnost získat až padesátiprocentní příspěvek z dotačního programu Konkurenceschopnost. Dotace je určena pro malé a střední podniky se sídlem v České republice, s výjimkou hlavního města Prahy. Minimální výše příspěvku je 72 tisíc korun, maximální pak 2 miliony 250 tisíc korun," uzavírá Tomáš Basista, ředitel Odboru konkurenceschopnosti agentury CzechInvest.

VÍCE O NÁRODNÍM REGISTRU PORADCŮ

Výběr poradců stále pokračuje. Dalších téměř 200 uchazečů o zápis do registru, kteří již prošli prvním kolem hodnocení, absolvuje assessment centrum v polovině měsíce července. Přesný termín pohovoru bude stanoven po dodání příslušných podkladů. Podrobné informace o Národním registru poradců a přihlášku najdou zájemci na webové adrese www.nrp.cz. V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat členy projektového týmu na e-mailové adrese: consultant@czechinvest.org

KONTAKT:

Tomáš Basista, ředitel Odboru konkurenceschopnosti CzechInvestu
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: 296 342 474
E-mail: tomas.basista@czechinvest.cz