Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Z důvodu velkého zájmu a postupného vyčerpání přidělených finančních prostředků jsou některé programy již pozastaveny. Pro usnadnění orientace přikládáme aktuální seznam programů a časové možnosti podávání žádostí.

26.07.2006
Aktuální informace o programech podpory podnikání


   
Program

 

Doba trvání

 

Inovace I, II žádosti se nepřijímají
Klastry 1. 10. 2006
Kredit 30. 11. 2006
Marketing 1. 10. 2006
Obnovitelné zdroje energie 1. 10. 2006*
Prosperita 1. 10. 2006*
Realita žádosti se nepřijímají
Rozvoj I, II žádosti se nepřijímají
Start 30. 11. 2006
Školící střediska 1. 10. 2006*
Úspory energie 1. 10. 2006*
Profese Žádosti se nepřijímají

* omezené finanční prostředky, doporučujeme žadatelům vyčkat na vyhlášení nového programu pro období 2007 - 2013

Rádi bychom vás upozornili, že 14. června 2006 byl vyhlášen národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů (IIP - Investors in People). IIP je jediným mezinárodně uznávaným standardem v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Certifikát může získat jakákoli organizace (podnikatelské subjekty, školy, nemocnice, neziskové organizace, veřejné instituce atd.). Subjekty, které mají zájem o získání osvědčení IIP, mohou vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách agentury CzechInvest.

Dne 30. 6. 2006 byla vyhlášena 5. výzva programu podpory podnikání v Jihočeském kraji v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (SROP). Výzva pro předkládání žádostí potrvá až do 31. 8. 2006. Bližší informace a potřebné dokumenty naleznete na stránkách Jihočeského kraje.
V Olomouckém kraji je vyhlášeno 3. kolo výzvy od 11. 7. do 8. 9. 2006.
Ve Zlínském kraji se přijímají žádosti od drobných podnikatelů od 19. 7. do 15. 9. 2006.
V Pardubickém kraji je vyhlášeno 3. kolo výzvy pro přijímání žádostí od drobných podnikatelů od 10. 7. do 22. 9. 2006.

Dále bychom vás rádi informovali o možnosti využití cenově zvýhodněných poradenských a vzdělávacích služeb, které jsou poskytovány sítí externích poradců fungující od roku 1993. Od června 2006 působí v ČR již 27 regionálních poradenských a informačních center (RPIC).

Inovačně zaměřené firmy mohou rovněž využít služeb dvou podnikatelských a inovačních center (BIC), která jsou v současné době umístěna ve významných průmyslových centrech České republiky - v Brně a Ostravě. Úlohou BIC je, kromě všeobecně zaměřeného poradenství, poskytovat poradenské služby v oblasti inovačního podnikání. BIC také nabízejí úzkou vazbu na univerzity a vědecké instituce.

Opět jsou také od 18. 7. 2005 spuštěny tzv. assessment centra, kde probíhají pohovory se zájemci o členství v Národním registru poradců. V současné době probíhají ve třech městech - Praha, Brno, Ostrava, a to vždy v úterý a ve středu. Systém hodnocení zůstává stejný. Jedná se o hodnotící pohovor, který vedou dva hodnotitelé a trvá cca 90 minut. Během dne je ohodnoceno maximálně 5 uchazečů.

Dále bychom vás rádi upozornili na změny, ke kterým došlo v úvěrových programech pro malé podnikatele Start a Kredit. Od 1. června 2006 došlo k těmto změnám:
Výše podřízeného úvěru v programu KREDIT se zvyšuje ze 7 mil. Kč na 12 mil. Kč
Splatnost podřízeného úvěru může být stanovena až na 9 let
Konec příjmu žádostí o úvěry v obou programech se z původního termínu 10/2006 posouvá až na 30. listopadu 2006
V rámci přípravy nového programovacího období 2007 - 2013 pro využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU byl Ministerstvem průmyslu a obchodu připraven návrh Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tento návrh si můžete přečíst na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kalendář akcí:
Chcete-li se dozvědět více o financování venture kapitálovou investicí nebo formou dotace ze strukturálních fondů EU, potom vás srdečně zveme na Finanční fórum pro malé a střední podniky, které se bude konat v říjnu 2006 v Ostravě ( termín konání bude upřesněn). Jedná se o setkání představitelů finančních institucí, investorů a zástupců ostatních alternativ financování s podnikateli.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.