Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

V Olomouci vznikl první český nanoklastr

Pouhých pět měsíců trvalo vyhledávání firem pro vytvoření Českého nanotechnologického klastru, který byl ve čtrvtek 3. srpna oficiálně založen v Olomouci. Jeho zakládajícími členy jsou společnosti NanoTrade, s.r.o., InovaPro, s.r.o., Bratři Wilhelmové Topas, s.r.o, ENVI – AQUA, s.r.o, EKOTEST – AQUA, s.r.o. a Textilní zkušební ústav, s.p. Přidruženým členem je Univerzita Palackého v Olomouci.

03.08.2006
V Olomouci vznikl první český nanoklastr

„Jako nanotechnologie obecně označujeme technické obory, které pracují s objekty více jak tisíckrát menšími než je tloušťka lidského vlasu," říká čerstvý předseda klastru profesor Miroslav Mašláň z Univerzity Palackého v Olomouci a dodává: „Další rozvoj nanotechnologií vyžaduje nejen silné finanční, ale především vědomostní a dovednostní zázemí. Hlavní úlohou klastru proto bude podporovat sdílení informací a moderních technologií mezi jeho členy."

Dnes založené sdružení se bude ucházet o finanční podporu z Operačního programu Průmysl a podnikání, konkrétně z programu Klastry. V současné době připravuje žádost do první fáze na založení a rozvoj klastru.

Podmínkou udělení dotace z programu Klastry je spolupráce soukromého sektoru s regionálními institucemi a výzkumnými pracovišti. Smyslem je efektivně využít veřejné prostředky a podporovat zejména výzkum a vývoj nových technologií nebo materiálů. Zvláštní důraz potom klademe na jejich využití v praxi," vysvětluje ředitel Regionální kanceláře CzechInvestu pro Olomoucký kraj Jiří Herinek.

Pro své jedinečné vlastnosti nacházejí nanomateriály široké uplatnění, od medicíny, přes strojírenství, až po textilní průmysl nebo elektroniku. V Olomouckém kraji mají nanotechnologie dlouholetou tradici, díky založení klastru se však Olomouc může stát centrem výzkumu a vývoje nových aplikací a přitáhnout pozornost odborné veřejnosti i firem také ze zahraničí.

„Přenos výsledků výzkumu do praxe je jedním z našich základních cílů. Chceme podnítit zájem firem o spolupráci s domácími i zahraničními vědeckovýzkumnými institucemi, v první řadě s olomouckou Univerzitou Palackého a s Moravskou vysokou školou v Olomouci," uzavírá manažer klastru Ladislav Torčík ze společnosti NanoTrade.

VÍCE O KLASTRECH

Klastr je regionální propojení podnikatelů a firem s místními organizacemi, vysokými školami i orgány samosprávy, jejichž vzájemné vazby umožňují posilování konkurenceschopnosti v daném oboru podnikání. Firmy nadále zůstávají samostatné a navzájem si konkurují. Díky spolupráci v klastru však mohou například společně vyjednat nižší ceny u dodavatelů surovin, získat dotace z evropských fondů nebo zakázky, na které by samy nedosáhly. V České republice již vznikl například dřevařský, sklářský nebo obalový klastr.

KONTAKT:

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., předseda klastru
Nanotechnologický klastr, družstvo
Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 634 948