Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Nábor externích hodnotitelů pro program Educa

V souvislosti s vyhlášením druhé výzvy GG EDUCA si dovolujeme oslovit externí hodnotitele, kteří jsou již v databázi MPSV, a kteří mají zájem o hodnocení projektů v této výzvě.

08.04.2010
Nábor externích hodnotitelů pro program Educa

Naše požadavky:

  • být již registrován v databázi MPSV pro OPLZZ
  • hodnocení projektů na základě IČO
  • zkušenosti v oblasti podporovaných CZ NACE (IT, stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, apod.)

 V případě zájmu o hodnocení projektů GG EDUCA nás kontaktujte:

email: marta.sindlarova@czechinvest.org, telefon: 296 342 827