Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Semináře ICT v podnicích navštívily přes dvě stovky účastníků

Série seminářů s názvem „Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!“ byla ukončena.

06.04.2010
Semináře ICT v podnicích navštívily přes dvě stovky účastníků

logo OPPIBěhem čtyř měsíců společnosti Minerva Česká republika, CzechInvest a CVIS přinesly do téměř všech regionů komplexní přehled zásad a rad pro výběr nejefektivnějšího informačního systému nebo jeho částí, sepsání projektu, podání žádosti a varování před častými chybami. I po skončení série jsou však protagonisti seminářů připraveni výrobním společnostem pomoci s projekty na pořízení informačních systémů.

logo EEISemináře přinesly tři jedinečné pohledy na projekty programu na jednom místě. První pohled od zástupce agentury CzechInvest Pavla Štěrby přinesl informace o aktuální třetí výzvě programu ICT v podnicích, včetně termínů a nového rozšíření. „Program ICT v podnicích je tu od toho, aby pomáhal malým a středním podnikům pořídit si nebo dále rozvíjet vlastní informační systémy, a tím přispěl ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Dotaci lze získat na široké spektrum aktivit, od pořízení hardware, software a souvisejících služeb, přes práci expertů nebo přístup k databázím, až po zavedení ERP systémů řízení různorodých podnikových činností,“ uvedl.

Druhý pohled se věnoval zásadám úspěšné realizace projektu včetně zkušeností z praxe a přednesl jej Petr Sodomka ze společnosti CVIS Consulting. Vladimír Bartoš z Minervy Česká republika dodal třetí pohled dodavatele podnikových aplikací na projekty programu. V příspěvku zazněly zásady výběru vhodného informačního systému a zkušenosti z úspěšně zrealizovaných projektů. Semináře připravila Minerva ČR pro registrované účastníky především ze segmentu výrobních firem zdarma.

Aktéři projektu nazvaného „Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!“ ukončili podle plánu sérii seminářů v březnu. „Náplň semináře se setkala s potřebami zástupců výrobních společností, kteří bojují s nedostatkem času ke kompletaci potřebných informací ze všech dostupných zdrojů. Poskytli jsme relevantní a komplexní informace na jednom místě a umožnili neomezený prostor ke konkrétním dotazům,“ uvedla Alena Pribišová, marketingová manažerka ve společnosti Minerva Česká republika. „Účastníci nejvíce ocenili strukturu, užitečnost informací a ucelenost semináře. Ten poskytl zásadní informace k pořízení podnikového systému do výrobního podniku, které mohou pomoci při řízení výběru a rozhodování. Většina účastníků využila konzultace formou dotazů v panelové diskusi v závěru každého semináře nebo individuální diskusi s přednášejícími v průběhu celého dne,“ doplnila Pribišová.

Na semináře se registrovaly téměř dvě stovky účastníků z řad výrobních firem, pro které je výzva určena, ale zájem projevily i poradenské společnosti pomáhající žadatelům o dotace, ať již s výběrem systému nebo administrativou projektu. Nejčastěji účastníky zajímalo, zda je možné provádět změny v žádostech a případně v které fázi, jak dlouho trvá schválení žádostí a následné proplacení, jestli je možné zahrnout do projektu outsourcing pořízeného informačního systému a například je-li možné zcela vypustit výběrové řízení a za jakých podmínek. Na tyto všechny a mnohé další dotazy našli zástupci společností na seminářích vyčerpávající odpovědi a doporučení na základě zkušeností přednášejících. I když semináře již skončily, zástupci výrobních firem se mohou kdykoliv obrátit se svými projekty na kteroukoliv ze tří stran, jenž se podílela na programu seminářů a podle zájmu ji oslovit.

Aktuální třetí výzva programu ICT v podnicích byla vyhlášena ministerstvem průmyslu a obchodu v říjnu loňského roku. Na úspěšné projekty vyčlenilo půl miliardy Kč. Díky snížení minimální hranice vlastních investic na 350 000 Kč dosáhne na dotace více firem. O dotace mohou zažádat malé a střední podniky mající maximální počet zaměstnanců 250. Podmínkou je uzavření minimálně dvou účetních období a výkon projektu na území ČR, vyjma hlavní město Prahu. Pokud má podnik sídlo v Praze, ale vykonává svou činnost mimo hlavní město, může o dotace zažádat. Dotace lze využít na pořízení softwarových licencí podnikových aplikací, IT poradenství – konzultace, vzdálenou správu informačního systému nebo pořízení počítačového vybavení. V dotačním období 2007-2013 je pro program ICT v podnicích vyhrazena částka 4,2 miliardy Kč. 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org