Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Stanovisko k finanční situaci LG.Philips Displays

Vedení společnosti LG.Philips průběžně informuje český stát o vývoji situace svého závodu v Hranicích na Moravě a spolu s MPO a agenturou CzechInvest se snaží nalézt její řešení. Závod LG.Philips dnes obnovil výrobu a propouštění zaměstnanců neplánuje.

31.01.2006
Stanovisko k finanční situaci LG.Philips Displays

„Věříme, že český LG.Philips bude schopen existovat samostatně, bez financování od své mateřské společnosti, protože zakázek má na příští rok až dva dostatek. Pokud ne, jsme připraveni relativně rychle najít nového investora pro objekt závodu LG.Philips, stejně jako se to podařilo v případě společnosti Flextronics, jejíž halu se podařilo obsadit ještě kvalitnějším projektem korporace Honeywell," uvedl k situaci generální ředitel agentury CzechInvest Tomáš Hruda, a zároveň upozornil, že: „Rozhodně ale nelze na základě těchto dvou ojedinělých případů zpochybňovat celý systém investiční podpory v ČR. Bez něj by naše země tak velkého a zdravého ekonomického růstu, kterého jsme dnes svědky, nedosáhla."

Už v tuto chvíli se však investice společnosti LG.Philips české ekonomice vyplatila. Zatímco náklady státu na získání projektu dosahují zhruba 1,5 mld. Kč, zisky České republiky z působení společnosti v ČR jsou ve výrazné převaze - v současné době představují nejméně 17 mld. Kč. Největší podíl na tomto přínosu mají kontrakty pro české dodavatelské firmy, a dále mzdy vyplácené zaměstnancům po dobu téměř pěti let a příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Navíc za dobu působení LG.Philips v ČR stát ušetřil další nejméně 1 mld. Kč na sociálních dávkách pro nezaměstnané - vezmeme-li v úvahu, že jeden nezaměstnaný stojí státní pokladnu ročně zhruba 170 tisíc Kč.

V případě, že by investor nesplnil všechny závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí veřejné podpory, je povinen poskytnuté dotace a půjčky vrátit. V případě rekvalifikací by LG.Philips musel vrátit celou dotaci ve výši 150 mil. Kč. V případě dotací na nově vytvořená pracovní místa, by vracel poměrnou část dotace, včetně penále z dlužné částky ve výši 140 % diskontní úrokové sazby ČNB. Všechny případné spory s LG.Philips Displays budou řešeny dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, jsou obě strany dle uzavřené smlouvy oprávněny předložit vzniklý spor Rozhodčímu soudu, kterým se pro tento případ rozumí Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

„Je to velmi nepříjemná situace, ale je to bohužel nedílná součást fungování volného trhu," komentuje situaci generální ředitel agentury CzechInvest Tomáš Hruda, a upozorňuje: „Česká republika má štěstí, že v celé historii podpory investic řeší takovýto problém teprve podruhé - přičemž proti tomu se jí podařilo získat více než 600 doposud úspěšných projektů."

Společnost LG.Philips získala na svůj závod v Hranicích na Moravě veřejnou podporu v celkovém objemu 1, 53 mld. Kč, a to za podmínky, že do svého závodu v ČR investuje 200 mil EUR (do 20.6.2003), zaměstná 3 250 pracovníků (do 31.12. 2007) a rekvalifikuje 2 000 lidí (do 31.12.2008). Mezi podmínky také patří, že do roku 2010 vybuduje v ČR centrum na vývoj a inovaci obrazovek, a že do stejného roku výrazně přispěje k rozvoji subdodavatelské infrastruktury v přilehlých okresech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Daňovou pobídku investor nečerpal.

Doposud LG.Philips proinvestoval 350 mil. EUR, což je o 150 mil. EUR, více než činil smluvní závazek. Nyní zaměstnává zhruba 1 300 pracovníků, rekvalifikoval 1 700 lidí, přičemž na splnění celého svého závazku v této oblasti má čas do konce roku 2007, resp. 2008. Ostatním závazkům společnost dostála. Vybudovala centrum na vývoj a inovaci obrazovek za 60 mil. Kč a maximálně využila dotaci 500 mil Kč. na rozvoj podnikání v regionu - bylo uzavřeno nejméně 1300 kontraktů s nejrůznějšími dodavateli (od lékařů, přes školy, nemocnice až po dodavatele všech potřebných služeb, materiálů a výrobků) ve výši přes 15 mld. Kč.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}