Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Zájem o české dodavatele roste

Dvě specializované databáze českých dodavatelů z automobilového a leteckého průmyslu zveřejnila agentura CzechInvest na novém internetovém portálu. Zahraniční i domácí firmy mohou nyní vyhledávat mezi více než šesti sty novými profily potenciálních dodavatelů nebo partnerů. Databáze jsou zdarma přístupné v češtině, angličtině a němčině na portálu agentury CzechInvest na adrese http://suppliers.czechinvest.org/.

14.10.2006
Zájem o české dodavatele roste

Nový portál je pro naše podniky příležitostí, jak získat dlouhodobé zakázky nebo přístup na zahraniční trhy. Využívají ho expandující české firmy nebo nadnárodní společnosti, které tu hledají své dodavatele," říká Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest. „Ve zveřejněných databázích si podniky samy mohou najít své partnery nebo jim je pomůžeme vyhledat podle zadaných kritérií," vysvětluje Hruda.

Nově zveřejněné databáze jsou unikátní tím, že každá z nich umožňuje vyhledávat podle třídění, které je specifické pro daný sektor. Databáze automobilových subdodavatelů umožňuje vyhledávat podle tzv. úrovně dodavatele a rozlišuje první, druhou nebo třetí úroveň. Nová je také možnost grafického zobrazení nalezených firem na mapě České republiky, což ulehčuje zájemcům o spolupráci s českými firmami plánování návštěv.

Počítáme i s dalším rozšiřováním specializovaných databází. V současné době připravujeme databázi dodavatelů do elektronického průmyslu," upozorňuje René Samek, ředitel Divize podpory investic a aplikovaného výzkumu agentury CzechInvest. Česká republika v tomto roce přilákala několik velkých investic do elektronického průmyslu. „Tito investoři budou ve snaze nahradit drahý dovoz součástek ze zahraničí už brzy hledat české dodavatele. Také stávající investoři a větší české elektronické firmy, které v této době připravují rozšíření výroby, se budou poohlížet po nových dodavatelích," uzavírá Samek.

Rozšiřovat se bude i původní všeobecná databáze dodavatelů do zpracovatelského průmyslu, která dosud byla na internetu k dispozici. V plánu je pravidelná aktualizace a doplňování databáze o nové firmy. „České podniky, které by se chtěly stát součástí databází, se mohou hlásit na adrese suppliers@czechinvest.org," říká jejich správce Vojtěch Rajtr. „Podmínkou je, aby byly výrobními dodavateli s minimálním počtem padesáti zaměstnanců a se sídlem v ČR. Po zaslání vyplněného dotazníku s údaji o firmě, výrobcích a používaných technologií je do databáze bezplatně zařadíme," uzavírá Rajtr. Celkem je nyní na portálu ve třech databázích vystaveno 2 400 profilů českých firem.

KONTAKT:

Vojtěch Rajtr, správce databází dodavatelů, CzechInvest
E-mail: vojtech.rajtr@czechinvest.org
Tel.: 296 342 471