Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Dluhové financování

Dluhové financování je nejběžnějším způsobem, jak může podnik financovat svůj rozvoj, pokud mu chybí vlastní kapitál.

Následující text stručně shrnuje nejčastější typy dluhového financování vhodného pro malé a střední podniky. Jde o:

  • bankovní úvěry
  • mikrofinancování
  • leasing
  • factoring

Méně zavedenou alternativou je pro českého podnikatele zajištění financí financování prostřednictvím venture kapitálu nebo business angel investice. V tomto případě se však nejedná o dluhové financování, ale o vstup investora do základního kapitálu firmy.

Bankovní úvěry

Malé a střední podniky si v České republice pro potřebné zdroje financování nejčastěji chodí do bank. Bankovní financování je na českém trhu dlouhodobě zavedené a existují zde desítky úvěrových produktů od různých bankovních ústavů počínaje kontokorentem až po specializované účelové úvěry. Jména úvěrových produktů se mění a různé banky nabízejí varianty, které se sice na povrchu liší, ale jejich podstata je podobná.

Podnikatelé si mohou půjčit na investice do růstu a rozvoje, zakoupení strojního parku apod. Banky většinou požadují za úvěry záruku, může jít o nemovitosti, osobní majetek či směnku. Cenou za poskytnutí úvěru je úroková sazba, jež je přímo závislá na riziku, kterému je banka vystavena.

Banky poskytují i provozní kapitál, což nejsou peníze ve formě jednorázové sumy, ale finanční prostředky, které doplňují každodenní potřeby firmy. Provozní kapitál se používá pro překlenutí krátkodobých rozdílů mezi příjmy a výdaji a pro doplnění v přechodných mezerách toků hotovosti. V takovém případě lze využít i kontokorentní úvěr.

Bankovní financování je vhodné především pro zavedené a prosperující podniky, které již mají za sebou několikaletou historii. Banky většinou neposkytují financování začínajícím podnikům. Pro takové podniky je vhodnější poohlédnout se po specifických podporovaných produktech typu mikrofinancování.

První kroky podnikatelů, kteří plánují využití bankovního úvěru by měly vést na webové stránky bankovních ústavů, kde je možné srovnávat jednotlivé podmínky.

Mikrofinancování

Pokud jste drobný nebo začínající podnikatel, resp. podnikatel s krátkou historií, můžete využít zvýhodněných malých půjček od specializovaných institucí.

Hlavním zdrojem mikrofinancování je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Podnikatelé mohou od ČMZRB získat úvěry za výhodných podmínek – za nízkou pevnou úrokovou sazbu (popř. bezúročně), s dlouhou dobou splatnosti a příznivým režimem ohledně zajištění úvěru. Dalším produktem ČMZRB je bankovní záruka, která podnikateli zpřístupní získání úvěrů od komerčních bank.

Výhodné podmínky financování lze získat díky podpoře, která je poskytována z prostředků státního rozpočtu a od roku 2004 též ze strukturálních fondů Evropské Unie. ČMZRB v rámci podpory ze strukturálních fondů realizuje programy s názvem ZÁRUKA, PROGRES, STARTa TRH.

Podrobnější informace o kontaktech na tuto banku a o jejích programech naleznete na www.cmzrb.cz. Mikropůjčky na spolufinancování inovačních projektů rovněž poskytuje Jihomoravské inovační centrum (www.jic.cz).

V omezených případech lze mikrofinancování získat i od některé komerční banky. Jedná se především o speciální úvěrové programy poskytované ve spolupráci s mezinárodními institucemi, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Leasing

Tato forma financování je na českém finančním trhu zavedená již delší dobu. Existuje tak dobrá možnost výběru leasingové firmy, přestože finanční podmínky jako úrokové sazby a délka leasingu se od sebe příliš neliší.

Finanční leasing je v podstatě dlouhodobý pronájem s následnou koupí. Po dobu pronájmu (splátek) je tak předmět pronájmu vlastněn leasingovou společností a teprve po splacení pronájmu se podnikatel stane vlastníkem předmětu leasingu (např. auta).

Více o leasingu a o společnostech, které ho nabízejí lze zjistit na webových stránkách České leasingové a finanční asociace (www.clfa.cz).

Factoring

Většina malých a středních podniků má největší část svého pracovního kapitálu v zásobách či pohledávkách. Factoring je finanční nástroj, který pomáhá řešit každodenní problémy, kdy hodnota pohledávky, de facto peníze náležející podnikateli, se na účtu klienta nacházejí po dobu splatnosti faktury a podnikatel tyto prostředky potřebuje. Princip factoringu spočívá v tom, že factor (banka, ale mnohdy také specializovaná finanční instituce) odkoupí pohledávky, které má podnikatel za svými klienty, a poskytne podnikateli peníze ihned. Factoring je vhodný pro většinu malých a středních podniků, které už pár měsíců fungují a mají stabilní a rostoucí klientelu. Nehodí se pro nové firmy, které nemají historii platebního vztahu se svými klienty. Můžete se rovněž setkat s podobným produktem s názvem forfaiting – financování dlouhodobých pohledávek ve větších objemech. Seznam factoringových společností působících v České republice můžete nalézt na stránce Česká leasingová a finanční asociace (www.clfa.cz).

Více informací o jednotlivých typech financování je možné nalézt ve Finančním průvodci pro malé a střední podniky v připojených souborech.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}