Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Venture kapitál

Pokud pro rozvoj svého podniku potřebujete více finančních prostředků, než nabízejí přátelé, banky nebo jste nezískali dotaci ze strukturálních fondů, existují i další možnosti, prostřednictvím kterých lze váš inovativní projekt financovat.

Mezi takové formy financování patří zejména venture kapitál, často označovaný jako alternativní zdroj financování.

Venture kapitál představuje finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů, je založen na vstupu investora do vybraného podniku prostřednictvím navýšení jeho základního kapitálu. Tento finanční nástroj nabízí fondy rizikového kapitálu. Fond vstoupí do podniku a dodá mu potřebný kapitál, čímž získá příslušný, zpravidla menšinový podíl. Vedle finančních zdrojů investor přináší i aktivní přístup k řízení firmy formou strategického, obchodního a finančního poradenství. Taková investice by měla podpořit postup firmy do další fáze jejího vývoje a přispět k růstu její tržní hodnoty. Investor určuje i tzv. exit – plánovaný výstup ze společnosti, který je zpravidla realizován prodejem podílu jinému investorovi popř. původnímu majiteli firmy. Výraz venture kapitál je často překládán jako rizikový kapitál – v tomto případě podstupuje riziko především investor, neboť jeho finanční prostředky jsou většinou vkládány do projektů firem v ranné fázi jejich životního cyklu popř. při další expanzi firmy. Obě varianty představují zatím neprověřenou možnost růstu firmy, což znamená, že nemusí dojít k plánovanému zhodnocení zafinancovaného projektu - investice. Tím, že na sebe bere investor větší riziko spojené s realizací projektu, očekává značné zhodnocení v podobě budoucích výnosů.

V České republice působí řada zahraničních ale i českých soukromých investorů sdružených pod Českou venture kapitálovou asociací. Bližší informace o vývoji českého venture kapitálového trhu, možnostech financování a jednotlivých venture kapitálových fondech naleznete na stránkách www.cvca.cz.

Aby tato forma financování byla v budoucnu více využívána firmami, které díky své krátké historii nemohou získat financování od bank nebo prostřednictvím dotace, je připravován soubor nástrojů, které by přístup malých a středních podniků k alternativním zdrojům financování měly zlepšit. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace se v současné době připravuje nová aktivita – tzv. iniciativa Jeremie zaměřená na využití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu inovativních projektů firem v počáteční a růstové fázi podnikání spojených s vyšším rizikem realizace. Jde o nástroj Evropské komise a Evropského investičního fondu na podporu rizikového kapitálu, mikropůjček a záruk pro malé a střední podniky. V současné době je ve fázi přípravy zahrnující mapování situace v České republice s cílem zjištění potřeb malých a středních podniků v této oblasti.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}