Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Automobilka Hyundai se rozhodla pro Českou republiku

Jednající strany, které reprezentují Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a výkonný viceprezident HMC In-Seo Kim, se dohodly na následujícím společném prohlášení k výsledkům jednání o investici společnosti Hyundai Motor v České republice.

27.03.2006
Automobilka Hyundai se rozhodla pro Českou republiku

Po několikaměsíčním jednání se zástupci České republiky a automobilky Hyundai dohodli na prohlášení, které obsahuje konečné podmínky vybudování nového závodu v Nošovicích. Do jeho realizace a následné výroby plánuje korejská automobilka investovat 800 milionů až 1 miliardu euro. Po zahájení plné výroby bude produkce činit až 300 tisíc vozů ročně.

Konkrétní obsah smlouvy o investici lze zveřejnit až po jejím podpisu. Dojednané podmínky investice jsou oboustranně výhodné jak pro společnost Hyundai, tak pro Českou republiku. Konečné znění dohody bude v následujících týdnech schvalovat vláda České republiky, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a představenstvo společnosti Hyundai. K oficiálnímu podpisu smlouvy dojde v polovině května.

Projekt bude mít zásadní vliv na ekonomický rozvoj nejen Moravskoslezského kraje, ale celé republiky. Je to především díky očekávanému vytvoření 3 tisíc nových přímých pracovních míst a dalších zhruba 10 tisíc vzniklých následně díky rozvoji subdodavatelů a služeb, což výrazně sníží nezaměstnanost a zároveň zvýší příjmy státu. Klíčový bude i vliv na HDP. Podle ekonomických analýz by se po rozjetí plné výroby měl nominální HDP zvýšit až o 2,5 procenta.

Podle zástupců korejské strany padla volba na ČR také proto, že jsme zemí s dlouhou průmyslovou tradicí, skvělou technologickou úrovní a vzdělanými a schopnými lidmi. Všechny tyto předpoklady jsou zárukou toho, že zde společnost Hyundai nalezne ideální strategickou základnu pro své celoevropské výrobní aktivity.

Moravskoslezský kraj plnil od počátku nezastupitelnou roli při scelování pozemků v Nošovicích i při jednáních s korejskou stranou a významným způsobem se tak podílel na plnění základních předpokladů pro úspěšný vývoj projektu. V následujících měsících bude probíhat dokončování přípravy průmyslové zóny tak, aby společnost Hyundai mohla zahájit přípravné práce v polovině letošního roku a po obdržení příslušných povolení začít s výstavbou samotného závodu. Začátek výroby se plánuje na říjen 2008.

Ekonomické analýzy dopadu investice
společnosti Hyundai: