Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Podnikatelé mají jedinečnou šanci ovlivnit podobu nových dotačních programů

Celý týden mohou čeští podnikatelé připomínkovat návrhy dotačních programů, jejichž prostřednictvím budou v příštích sedmi letech žádat o finanční podporu ze Strukturálních fondů EU. Pracovní verze dvaadvaceti programů z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a dvou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVpK) najdou od čtvrtka 17. srpna na webových stránkách agentury CzechInvest v záložce Programy 2007 – 13.

16.08.2006
Podnikatelé mají jedinečnou šanci ovlivnit podobu nových dotačních programů

„Chceme, aby chystané programy co nejvíce vyhovovaly těm, kterým jsou určeny, tedy podnikatelům ze zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Proto jim předkládáme jejich znění k posouzení a očekáváme, že nám řeknou, co jim v návrzích chybí, nebo co by mělo být jinak," vysvětluje generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. „Už Operační program Průmysl a podnikání ukázal, že naše firmy umí o peníze žádat a nebojí se poukázat na nedostatky, které jim to ztěžují. V příštím programovacím období jde navíc o mnohem vyšší částky. V OPPI a OPVpK je pro české podnikatele dohromady připraveno přes 160 miliard korun!"

Znění programů připravuje agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a agenturami CzechTrade a ČEA. V rámci tzv. kulatých stolů již připomínkovalo pracovní verze textů přes 150 odborníků z Hospodářské komory ČR, Svazu českých a moravských výrobních družstev, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dalších významných hospodářských a poradenských organizací. „Než dostanou nové programy konečnou podobu, čeká je ještě projednání jejich věcného obsahu. Musí totiž zohledňovat zájmy České republiky i Evropské unie, a být v souladu s platnými právními předpisy," doplňuje Luboš Lukasík, ředitel Divize rozvoje podnikání CzechInvestu. „Teď jsou ale na tahu podnikatelé. Své připomínky a návrhy nám mohou posílat do čtvrtka 24. srpna na e-mailovou adresu nove.programy@czechinvest.org."

V programovacím období na léta 2007 až 13 se podpora malých a středních podniků zaměří zejména na zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací, rychlého zavádění výsledků výzkumu do praxe a vzdělávání zaměstnanců. „Prioritou je rozdělovat veřejné prostředky tak, abychom ve firmách rozvíjeli snahu po zavádění nových technologií a výrobků s vyšší přidanou hodnotou, a hlavně je motivovali ke spolupráci s výzkumnými a vědeckými pracovišti," uzavírá Radim Konečný, ředitel Odboru řízení rozvojových programů CzechInvestu.