Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Změny v de minimis

V souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 1998 /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 379, 28. 12. 2006) dochází ke změnám v poskytování podpory de minimis.

09.02.2007
Změny v de minimis

Důsledkem nového nařízení je (1) zvýšení limitu čerpání podpory v rámci tříletého období na 200 000 EUR a (2) rozšíření působnosti tohoto nařízení.

(1) Celková výše pomoci de minimis udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR (100 000 EUR v případě subjektu působícího v odvětví silniční dopravy) během jakéhokoli tříletého období.

Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl. Čerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektů a/nebo od více poskytovatelů.

(2) Nově lze podporu de minimis poskytnout také subjektům působícím v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví dopravy (maximální výše úhrnné podpory za období 3 let poskytnuté subjektu činnému v silniční dopravě je 100 000 EUR).

Veřejnou podporu de minimis i nadále nelze poskytnout mj.:

  • subjektům působícím v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů vedených v příloze I Smlouvy o založení ES,
  • subjektům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu na nákup vozidel pro silniční nákladní dopravu,
  • do odvětví uhelného průmyslu.

Nařízení Komise (ES) č. 1998 /2006 je účinné od 1. 1. 2007. Platnost nařízení Komise (ES) č.  69/2001 z 12. ledna 2001 o aplikaci článku 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 10, 13.1. 2001) skončila 31. 12. 2006.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}