Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

České podniky mohou získat dotaci na mezinárodní standard řízení lidských zdrojů

Agentura CzechInvest dnes vyhlásila Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů - Investors in People (IIP), ze kterého mohou podniky se sídlem mimo Prahu získat až 320 000 korun na zavedení jediného mezinárodně uznávaného standardu v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

14.06.2006
České podniky mohou získat dotaci na mezinárodní standard řízení lidských zdrojů

O podporu se mohou ucházet podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb bez ohledu na velikost. Peníze pak mají posloužit ke zvýhodněnému nákupu služeb jako jsou prvotní analýza, poradenské služby, školicí aktivity nebo závěrečné zhodnocení vedoucí k zavedení standardu IIP.

Projekt v České republice koordinuje agentura CzechInvest, která za tímto účelem vyškolila deset národních poradců. Pilotní fáze se v loňském roce zúčastnilo deset společností, z nichž dvě (TANEX PLASTY, a.s. a SERVISBAL OBALY, s.r.o.) se umístily v soutěži Zaměstnavatel roku 2006.

Konkurenceschopnost podniků je dnes mnohem víc než dřív závislá na lidech a způsobu jejich řízení," říká Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest, a doplňuje: „Standard IIP prokazatelně snižuje fluktuaci a nemocnost pracovníků, zvyšuje produktivitu práce a v konečném důsledku napomáhá i k dosahování lepších ekonomických výsledků firmy."

Standard Investors in People sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Propojuje všechny prvky personální politiky (např. vzdělávání, motivaci, hodnocení, interní komunikaci) s ostatními podnikovými procesy tak, aby bylo dosaženo maximální shody na straně zaměstnanců i firmy.

V zemích, kde již má standard svou tradici a širší povědomí, absolventi škol cíleně vyhledávají firmy právě s touto certifikací, protože tak mají jistotu, že neustrnou na nástupní pozici a budou se moci dále rozvíjet," říká Michaela Pavlisová, vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest, a dodává: „Kromě prestiže tak může být získání IIP i dobrým nástrojem při hledání kvalitních pracovníků."

VÍCE O IIP

Standard Investors in People vznikl v roce 1991 ve Velké Británii, kde na konci osmdesátých let začala výkonnost britských podniků zaostávat za zahraniční konkurencí. Vláda proto provedla výzkum u nejúspěšnějších domácích firem s cílem zjistit, proč jsou tak úspěšné. Závěr byl překvapující - tyto

podniky věnovaly zvláštní péči svým zaměstnancům. Na základě jejich osvědčených postupů a ve spolupráci s odborovými organizacemi, odbornými asociacemi i samotnými podniky byl následně sestaven standard Investors in People. V současnosti je v Anglii držitelem osvědčení IIP více než 39 000 organizací, které reprezentují přibližně 40 % britského trhu práce. Cílem britské vlády je, aby do konce roku 2007 bylo v organizacích oceněných standardem IIP zaměstnáno nejméně 47 % zaměstnanců.

KONTAKT:

Ing. Michaela Pavlisová
vedoucí Oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest
Tel.: 296 342 515
E-mail: michaela.pavlisova@czechinvest.org