Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Operační program Průmysl a podnikání je víc než z poloviny vyčerpán

Ještě zhruba tři měsíce mohou malí a střední podnikatelé ze zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb podávat žádosti o dotace a zvýhodněné úvěry do Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Prozatím se o podporu přihlásilo přes 4 000 firem, přičemž polovině z nich již byla přislíbena finanční pomoc. Celkem v dotacích a zvýhodněných úvěrech se jedná o částku převyšující 6 miliard korun. Volné finanční zdroje jsou v zásadě již jen v obou úvěrových programech – Start a Kredit a v programech Prosperita, Školící střediska, Klastry a Marketing.

11.07.2006
Operační program Průmysl a podnikání je víc než z poloviny vyčerpán

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPPP obdrželo k 30. červnu 644 firem, což v úhrnu dosahuje téměř 4,29 miliardy korun. Další 1,74 miliardy Kč bylo předmětem úvěrových smluv s 1 420 podnikateli.

Skutečně vyplaceny byly zatím 2 miliardy, protože převod peněz na účty žadatelů lze uskutečnit až poté, co úspěšně dokončí své projekty. Když je ale firmě dotace jednou přislíbena, stane se jen zřídka, že by podmínky nedodržela. Proto snad můžeme už nyní říci, že více než polovina z 10,7 miliard alokovaných na OPPP je reálně vyčerpána," říká Břetislav Grégr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Když porovnáme čísla z konce loňského roku s těmi letošními, tak jsme během prvních šesti měsíců rozdělili v rámci OPPP 2 miliardy korun. Přijímání i hodnocení žádostí navíc stále pokračuje, a dá se tedy předpokládat, že většinu prostředků stihneme včas vyčerpat," doplňuje generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda.„Co se týká samotného vyplácení peněz, je OPPP jedním z nejúspěšnějších operačních programů v zemi."

Stovky milionů korun putovaly v prvním pololetí k podnikatelům i z jiných programů. Ve druhém kole programu Profese (Operační program Rozvoj lidských zdrojů - OPRLZ) bylo podpořeno 99 projektů částkou 103 milionů korun. Ve třetím kole, které skončilo před měsícem, si úspěšní žadatelé rozdělí dalších zhruba 70 milionů určených na specifické vzdělávání zaměstnanců.

„V červnu jsme také spustili Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů - Investors in People (OPRLZ), díky kterému mohou domácí podniky získat jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Podpora je určena firmám ze zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb bez ohledu na velikost. Peníze mají posloužit ke zvýhodněnému nákupu služeb jako jsou prvotní analýza, poradenské služby, školicí aktivity nebo závěrečné zhodnocení vedoucí k zavedení standardu IIP," uzavírá Michaela Pavlisová, vedoucí Oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest.

Moravskoslezský kraj

Nejaktivnější jsou v podávání žádostí do OPPP podnikatelé na severní Moravě. Od jeho vyhlášení v roce 2004 podali 609 projektů a zatím byla podpora přislíbena 360 z nich. Větší část tvoří zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele (Start) nebo firmy s krátkou historií (Kredit).

V porovnání s ostatními kraji mají severomoravské firmy větší tendenci se sdružovat a vytvářet klastry. O podporu na jejich přípravu a vznik požádalo 12 subjektů. Moravskoslezský dřevařský klastr již dokonce podal žádost do 2.fáze programu Klastry - Založení a rozvoj klastru.

„Velký význam přikládají zdejší podniky rozvoji lidských zdrojů. Ve třetím kole programu Profese (OPRLZ), které skončilo v červnu, jsme přijali rekordních 31 žádostí, což je nejvíce ze všech krajů. Stejná situace je v programu Školicí střediska (OPPP), kde evidujeme 13 projektů, z toho 8 schválených," upřesňuje ředitel Regionální kanceláře CzechInvestu v Ostravě Tomáš Lacina. „Potěšující je také zájem o program Prosperita určený na podporu vědeckotechnologických parků a podnikatelských inkubátorů. Zatím jsme obdrželi 7 žádostí, přičemž BIC Ostrava byl za svůj projekt vyhodnocen v rámci ocenění Podnikatelský projekt roku jako nejlepší v kategorii Podnikatelský inkubátor roku."

Královéhradecký kraj

Královéhradecká regionální kancelář se aktivně podílí na přípravě, vzniku a rozvoji hned několika klastrů. Vůbec první český klastr OMNIPACK vznikl právě s přispění zdejších manažerů a letos za jeho založení získala firma PolyPlasty, s.r.o. titul Klastr roku v rámci ocenění Podnikatelský projekt roku 2005.

„Nabyté zkušenosti v současné době využíváme při přípravě dalších klastrů - kamenického, IT a medicínského. Úspěch ale nemáme jen v programu Klastry (OPPP). Díky aktivnímu marketingu a konzultacím v regionální kanceláři se nám podařilo získat největší počet žádostí (6) do programu Úspory energie (OPPP) v rámci celé ČR," říká Kateřina Pašková, ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Královéhradecký kraj. „Loni na podzim jsme také uspořádali road show po regionu, na jejímž základě bylo do OPPP podáno zhruba dvacet nových projektů. Následně jsme oslovili ředitele velkých firem v kraji a podnítili tak jejich zájem o programy Profese (OPRLZ) a Školicí střediska (OPPP)," dodává.

Podnikatelé z Královéhradeckého kraje zatím podali 293 projektů do Operačního programu Průmysl a podnikání, přičemž 150 z nich již může počítat s podporou.

Středočeský kraj

Středočeští podnikatelé podali od spuštění OPPP vůbec nejvíce žádostí o dotace (tj. 225 bez úvěrových programů Start a Kredit) a republikové prvenství drží i v počtu projektů v programu Obnovitelné zdroje energie, kterých je zatím 19.

„Některé firmy se k nám vracejí a podávají si i několik žádostí do různých programů. Například tiskárna Durabo Čelákovice využila peníze od EU hned třikrát. Z programu Phare 2003 získala dotaci na počítačové vybavení a software pro litografické studio. Peníze z programu Profese (OPRLZ) pak posloužily k pokrytí nákladů na školení zaměstnanců a nakonec firma získala 20 milionů korun z programu Rozvoj (OPPP) na nákup japonské tiskové linky," dodává ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Středočeský kraj Martina Penner. Projekt společnosti Durabo byl letos v rámci ocenění Podnikatelský projekt roku vyhodnocen jako nejlepší v kategorii Technologický rozvoj roku.

Olomoucký kraj

Olomoucká regionální kancelář CzechInestu se aktivně podílí na vzniku prvního českého Nanotechnologického klastru. Ten by měl firmám hlavně usnadnit přístup k informacím o nových postupech a využití nanotechnologií, poskytnout jim možnost vzdělávání, výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také podnítit jejich spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi, primárně s Univerzitou Palackého v Olomouci a Moravskou vysokou školou v Olomouci. Zájem o členství projevily renomované společnosti jako MetalPlast, Ravak, Balakom, PolyPlasty, TTCE Toray nebo NanoTrade.

„Nanotechnologie sice pracují s objekty více jak tisíckrát menšími než je tloušťka lidského vlasu, jejich využití je ale velice široké. Pro příklad bych uvedl vodovzdorné a nemačkavé textilie, sluneční brýle, krémy nebo třeba antibakteriální ponožky," dodává Jiří Herinek, ředitel regionální kanceláře CzechInvestu v Olomouci.

Mezi významné projekty z poslední doby patří také Rozšíření Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci a Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP. Na oba záměry žádá univerzita o dotaci z programu Prosperita (OPPP).

Díky prvnímu projektu bude stávající VTP rozšířen o laboratorní vybavení a budou provedeny nezbytné stavební úpravy. Z rozpočtu projektu se mají také hradit provozní náklady VTP, což výrazně rozšíří nabídku jeho služeb. Předkladatelé počítají s tím, že do roku 2008 podpoří celkem 15 inovačních firem.

Podnikatelský inkubátor VTP UP bude kolaudován na podzim 2006. Jeho stavba byla financována ze zdrojů Phare. Z programu Prosperita (OPPP) by mělo být hrazeno vybavení společných prostor i prostor pro inkubované firmy a dále provoz inkubátoru včetně jeho 6 zaměstnanců. Do roku 2008 se předpokládá, že podnikatelský inkubátor nabídne startovací prostory pro 22 inovačních firem.

Pardubický kraj

Příklady projektů:
Koncem června vyvrcholil jeden z největších projektů v programu Inovace - výstavba nového provozu na výrobu oxycelulózy v Synthesii Pardubice. V novém provozu se budou vyrábět deriváty oxidované celulózy, které mají díky svým stahujícím baktericidním a hojivým účinkům široké možnosti využití ve zdravotnictví, farmacii nebo v kosmetickém a potravinářském průmyslu. Celý projekt přijde na víc než 150 milionů korun, přičemž třetinu z této částky získala firma jako dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání. Synthesia zažádala o příspěvek v prvním kole programu Inovace, který je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií či služeb.

Ze stejného programu byl podpořen projekt CPN - Výroba Hyaluronanu extrakčním způsobem a přípravek Hyiodin - celosvětový patent. Hyodin je zcela originální přípravek na hojení ran, který byl vyvinut vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Hradci Králové. Jedná se o jeden z nejunikátnějších projektů podpořených z programu Inovace. Společnost CPN však zároveň využívá i dalších programů, jako jsou Marketing nebo Školicí střediska.