Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

V Brně vznikne lékařské výzkumně vzdělávací centrum 21. století

Americká Mayo Clinic z Rochesteru, jedna z nejlepších univerzitních nemocnic USA a současně nositelka Nobelovy ceny za medicínu, se bude aktivně účastnit projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical Research Center Brno, dále jen ICRC), které vzniká při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. ICRC se tak stane evropsky unikátním klinickým a výzkumně vzdělávacím centrem se specializací na kardio- a neurovaskulární nemoci, onemocnění vnitřních orgánů, neurologii a částečně i onkologii. Středisko, jehož náklady byly vyčísleny na bezmála dvě miliardy korun, by mělo významně posílit dosavadní evropsko-americkou spolupráci v oblasti lékařského výzkumu.

06.04.2006
V Brně vznikne lékařské výzkumně vzdělávací centrum 21. století

V oficiálním prohlášení Mayo Clinic potvrdila, že s brněnským centrem hodlá úzce spolupracovat. "Vztahy se zaměří na společné výzkumné projekty vedené Mayo Clinic a vědci v České republice," uvedl v prohlášení Virend Somers, profesor z Mayo Clinic, spoluautor projektu a budoucí předseda mezinárodního poradního sboru ICRC, a dodal: "Už nyní existuje vzdělávací program umožňující českým lékařům a inženýrům získávat zkušenosti v našich laboratořích. Těšíme se na širší a ještě produktivnější spolupráci s našimi brněnskými kolegy."

Projekt centra klinického výzkumu již posvětila i Vláda České republiky, když ho 8. března tohoto roku schválila a přiřkla mu finanční podporu ve výši téměř 1.5 miliardy korun. Dalších bezmála 500 milionů půjde z rozpočtů Nemocnice u sv. Anny, města Brna a Jihomoravského kraje.

„Česká republika má možnost realizovat centrum tohoto typu nejen jako první ve střední a východní Evropě, ale dokonce na světě. Jsme poctěni zájmem Mayo Clinic," komentoval prohlášení ministr zdravotnictví David Rath, a dodal: "Klinika je v mnoha oborech světovou špičkou a partnerství, které nám nabídla, svědčí o rostoucím mezinárodním významu České republiky a jejích odborníků. Našim občanům zároveň rozšíří přístup k prvotřídní péči v oblasti srdečních onemocnění."

„Na projektu spolupracujeme již více než dva roky. Jeho hlavní cíle jsou tři. Má zapojit Českou republiku do významných projektů aplikovaného výzkumu, poskytovat nejmodernější diagnostiku a léčbu zejména kardiovaskulárních onemocnění a zajistit kvalitní vzdělávací program pro lékaře i veřejnost", upřesnil Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu, agentury, která je spoluautorem myšlenky projektu ICRC, a dodal: „Současně umožní vstup globálních investorů v oblasti lékařského průmyslu a farmacie s následným propojením na české průmyslové a akademické subjekty v Brně, Praze a dalších městech."

"Nová koncepce mezinárodní vědecké spolupráce a logistika výzkumu navržená speciálně pro ICRC umožní významně urychlit výzkum a vývoj nových léčebných a diagnostických strategií a nových technologií včetně bio- a nanotechnologií. Čas nutný k dosažení pilotních výsledků výzkumu tak bude možné zkrátit až na polovinu, a to při zachování nejpřísnějších kvalitativních a bezpečnostních standardů ČR, EU i USA," doplnil MUDr. Tomáš Kára, PhD., spoluautor projektu, kardiolog Fakultní nemocnice u svaté Anny a kolega profesora Somerse na Mayo Clinic.

Výsledky výzkumu a dosažené poznatky ICRC budou poskytovány všem zdravotnickým zařízením v České republice, což přispěje ke zvýšení a dlouhodobému udržení kvalitní veřejné zdravotní péče.

Projekt je výsledkem spolupráce tří ministerstev - průmyslu, zdravotnictví a financí. Je také dobrým příkladem provázanosti výzkumu ve zdravotnictví s aplikacemi v biotechnologiích, zdravotnické technice a farmaceutickém průmyslu.

VÍCE INFORMACÍ

Nezisková nemocnice univerzitního typu Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, + dvě satelitní pracoviště v dalších státech USA) byla založena v roce 1890. V současné době zaměstnává více než 42 000 pracovníků a je mnoha odborníky považována za nejprestižnější zdravotnické zařízení na světě. A to jak pro kvalitu a rozsah poskytované zdravotnické péče, tak pro své čelní postavení v oblasti základního a klinického výzkumu a pre- i postgraduálního vzdělávání lékařů. Jako nezisková organizace reinvestuje Mayo Clinic veškeré své zisky do zkvalitnění lékařské péče, výzkumu a vzdělávání. Roční investice Mayo Clinic do oblasti výzkumu jsou cca 350 milionů dolarů a do oblasti zdravotnických vzdělávacích programů cca 150 milionů dolarů. Klinika opakovaně získala ocenění Nejlepší zdravotnické zařízení v USA a je také nositelem Nobelovy ceny za medicínu - za objev kortizolu, lidského hormonu, díky kterému bylo možné vyvinout léky umožňující například zvládnutí těžkých alergických stavů či transplantaci orgánů aj.
Další informace o klinice najdete na www.mayoclinic.org

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně spolupracuje s Mayo Clinic v oblasti lékařského výzkumu od roku 2001. Výsledky společných výzkumných projektů, zaměřených na nové možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění, byly publikovány v předních lékařských časopisech. Spolupráce umožnila vyvinout také některé špičkové technologie, které jsou chráněné 3 patentovými aplikacemi v USA.

ICRC Brno bude třetím mezinárodním výzkumným centrem v oblasti přírodních věd na světě - po Mezinárodní vesmírné stanici II (International Space Station II) a Evropském centru pro jaderný výzkum CERN (European Organization for Nuclear Research, Švýcarsko) - a současně prvním mezinárodním centrem v oblasti lékařského výzkumu. Čtvrtým bude Mezinárodním centrum pro výzkum termojaderné fúze (International Thermonuclear Experimental Reaktor - ITER), jehož dokončení se plánuje v roce 2010.

Logistickým propojením výzkumných laboratoří kampusu Masarykovy univerzity v Brně, ICRC a Kardiovaskulárního animálního výzkumného centra, budovaného v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně vznikne pravděpodobně největší klastr zaměřený na lékařský a biomedicínský výzkum v EU.

Výzkum a vývoj nových lékařských technologií bude ICRC realizovat v těsné spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR v Brně, které již disponují řadou technologických klastrů a inkubátorů a rovněž Středoevropským technologickým institutem, jehož dokončení se předpokládá kolem roku 2010. Český technologický park Brno poskytne dostatečné zázemí pro následnou průmyslovou výrobu špičkových lékařských technologií.