Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace z oblasti podpory podnikání

Přehled změn v oblasti pokynů a příruček pro žadatele.

03.10.2012
Aktuální informace z oblasti podpory podnikání

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

Dne 2. 10. 2012 došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace – obecná část. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

V dokumentu byly provedeny tyto změny:

  • I. Díl –  Doplněna  kapitola popisující postup při změnovém řízení projektu
  • II. DílVloženy aktualizované, a již zveřejněné Pokyny pro výběr dodavatelů, které reagovaly na novelu Zákona o veřejných zakázkách
  • III. DílProběhla komplexní změna kapitoly Průvodce podání Žádosti o platbu (ŽoPl)
    V  této částidošlo ke změně struktury kapitol a upřesnění procesů souvisejících s předkládáním ŽoPl. Prakticky a se všemi detaily je zde uveden postup zadávání účetních a úhradových dokladů, údajů o přílohách a vysvětleny všechny funkcionality jednotlivých záložek i podzáložek v této části aplikace e-Account včetně různých specifik.

Aktualizace příručky pro žadatele – Průvodce podání Žádosti o platbu a nová brožura 12 kroků k úspěšnému podání Žopl

Dne 2. 10. 2012 došlo k aktualizaci dokumentu Průvodce podání Žádosti o platbu. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Žopl. Dokument je shodný se III. Dílem Pokynů pro žadatele – obecná část a je přehlednou příručkou pro žadatele k podání žádosti o platbu. Nově je podání žádosti popsáno po jednotlivých krocích, které musí žadatel při předkládání a žádosti o proplacení dotace absolvovat. Příručka by měla být nově přehlednější a pro žadatele tak přínosnější pomůckou.

K dokumentu byla také vytvořena krátká příručka 12 kroků k podání Žádosti o platbu, která jednoduše popisuje základní kroky elektronického podání Žopl v aplikaci eAccount s odkazy na jednotlivé kapitoly Průvodce podání Žádosti o platbu, kde je celý proces popsán detailněji. Příručka je přílohou III. Dílu Pokynů pro žadatele a žadatelům je k dispozici na webových stránkách agentury CzechInvest v sekci Žopl.

 

Vydání nových aktualizovaných dokumentů zohledňuje praktické zkušenosti při administraci projektů a vychází vstříc příjemcům dotace.  Kromě doplnění Pokynů pro výběr dodavatelů o novelizaci Zákona o veřejných zakázkách se v ostatních případech nejedná o žádnou procesní změnu administrace projektů ze strany žadatelů. Jedná se o přehlednější a uživatelsky přívětivější návody vydané prostřednictvím těchto aktuálních dokumentů, které přispějí k odstranění chyb při realizaci projektu a přípravy žádostí o platbu. 

Přílohy ke stažení


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org